KDU-ČSL a sportovní svazy se dohodly

Datum: 03/02/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha
Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda a 1. místopředsedkyně strany Michaela Šojdrová se dnes setkali s prezidenty a předsedy sportovních svazů. Předmětem jednání byla problematika financování sportu v ČR v souvislosti s novelou loterního zákona, kterou navrhuje KDU-ČSL. Poslanecká sněmovna v pátek 29. 1. 2010 tento návrh poslala k projednání do rozpočtového výboru.

Výsledkem jednání bylo společně přijaté memorandum, které za KDU-ČSL podepsal Cyril Svoboda, Michaela Šojdrová a za jednotlivé svazy Ivan Hašek, Tomáš Král, Libor Varhaník, Miroslav Jansta, Roman Kumpošt a Milan Veselý.

„Jsem velmi potěšen podporou sportovních svazů a potvrzuji úsilí KDU-ČSL naplnit vzájemnou dohodu, zejména společnou vůli posílit financování sportu. Jako první možnost je schválení návrhu loterního zákona, který předložili poslanci KDU-ČSL. Schválení této předlohy umožní získat až 4 mld. Kč do státního rozpočtu. Jsme připraveni zákonem určit podíl těchto prostředků jako přímou dotaci do sportovního prostředí. Věřím, že tato iniciativa najde podporu u dalších parlamentních stran,“ uvedl Cyril Svoboda.

„Považuji za velmi důležitou podporu sportu a tělovýchovy ve školách. Sportovní svazy mají zájem hledat talenty už od nejmladšího věku dětí a očekávají od státu větší podporu. Mají proto mé plné pochopení a jsem připravena hledat řešení pro finanční zdroje,“ uvedla Michaela Šojdrová.

„Jsem velmi rád, že k setkání došlo a vzniklo toto memorandum. Považuji to za první krok v projednávání podpory sportu v České republice. Nyní musíme sledovat další kroky a prvním z nich by mělo být setkání zástupců parlamentních stran se zástupci sportovních svazů, ČOV a ČSTV, kde by se jasně definovala struktura a koncepce podpory sportu v následujících letech,“ uvedl Roman Kumpošt, zmocněnec pro sport.

Martina Kaderová, tisková mluvčí

V Praze dne 2. 2. 2010