Novinky z Bohunic…

Datum: 04/04/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Přichází jaro

Kdysi běžel v televizi seriál Ranč u Zelené sedmy. V jednom díle si stěžoval tatínek – informatik–farmář, že je krutý mráz a oni na ranči trpí zimou. Od svého přítele dostal odpověď, ať vydrží, že po každé zimě přichází jaro. V tu chvíli tatínek s hrůzou v očích vykřikl: „To NE!, zase poroste plevel a tráva…“ J

I my jsme prožili po létech zimu, jak má být. Zabruslili jsme si, lyžovali, běžkovali, stavěli sněhuláky i eskymácká iglú. Po zimě přichází příjemné jaro, rozkvetou nám stromy, keře, květiny. A začne růst tráva – naráz v celých Bohunicích. První pokos bývá pro sekáče nejtěžší. Práce je mimořádně hodně. Někdy nejde sekat každý den, protože třeba delší dobu prší. Jako každý rok, než projdou sekáči poprvé celé Bohunice, bude muset být někde tráva chvíli mírně vzrostlejší. Na území Bohunic působí, kromě firmy, kterou platí ÚMČ, ještě dvě další společnosti. Jsou to Brněnské komunikace a.s., které ošetřují trávníky podél některých silnic a Dopravní podnik města Brna a.s, který ošetřuje zeleň podél tramvajového tělesa.


Bloková čištění

Dne 3. dubna 2017 začínáme i jarní maraton úklidu silnic – tzv. bloková čištění. Uvnitř zpravodaje najdete znovu uveřejněný kompletní přehled blokových čištění v Bohunicích. Prosím, poznačte si termíny, které se vás týkají do svých diářů.


Stánek před radnicí

Jak možná víte, na začátku letošního roku jsme vypisovali nové výběrové řízení na obsazení prodejního stánku na náměstí před radnicí (u OC Kalinka). Nový nájemce provádí uvnitř menší technické úpravy. Během měsíce dubna by mělo dojít k zahájení provozu.


Trafika Švermova

Jak jste jistě také zaznamenali, z prostranství u „Kavkazu“ zmizely dva prodejní stánky. Trafika a obuvník. V obou případech majitelé skončili na základě svého rozhodnutí. Obuvník se přesunul na Starou osadu, trafikant ukončil prodejní činnost. Jejich odchod nijak nesouvisí s připravovanou celkovou rekonstrukcí prostranství.

Pro vedení obce to znamená, že se musíme pokusit najít na zastávku tramvaje Švermova nového prodejce, aby mohl vzniknout nový novinový stánek. Výběrové řízení právě probíhá. Informace najdete jak na elektronické vývěsce ÚMČ tak i na úřední desce na stěně úřadu. Pokud znáte někoho, kdo se této činnosti věnuje, upozorněte ho prosím na tuto možnost.

Ještě jedna dobrá zpráva – na rekonstrukci prostranství se podařilo zajistit dostatek finančních zdrojů. Práce začnou buď ke konci roku nebo na jaře roku příštího.


Investiční akce v letošním roce

V době, kdy čtete tyto řádky, by už měla probíhat výstavba chodníku z ulice Dlouhé vzhůru svahem k tramvajové smyčce Švermova.

Tak jako každý rok, i letos chystáme řadu dalších investičních akcí. Kromě výše zmíněné rekonstrukce prostranství u Kavkazu chystáme vyvložkování bazénu v ZŠ Arménská nerezovým materiálem. Budeme rekonstruovat kuchyni v MŠ Běloruská a záchody v ZŠ Vedlejší. V ZŠ Arménská vybavíme některé učebny venkovními žaluziemi. Za cca 830.000Kč opravíme některé účelové komunikace, které jsou v naší správě. Počítáme i s pilotním projektem umístění kamer v prostoru OC Kalinka. Nového oplocení se dočká pískoviště za bytovým domem Okrouhlá 16. Zde přidáme i jeden nový herní prvek. Na tyto výše uvedené akce máme zajištěné financování. Mezi další připravované projekty patří rekonstrukce přípravných kuchyněk v MŠ Amerlingova, nové oplocení zahrady ZUŠ a zahrady u SVČ Lány a pro případ sucha vybudování rezervoáru na vodu. V neposlední řadě pak rozšíření a „zobousměrnění“ příjezdové jednosměrky k ulici Uzbecká.

 

Spolu s vámi se těší na teplé jarní dny

Antonín Crha
starosta