Tisková konference KDU-ČSL Brno-město 25. ledna 2010

Datum: 27/01/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha

V úvodu pravidelné TK přivítal přítomné zástupce médií 1.místopředseda městského výboru KDU-ČSL Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., který uvedl představitele KDU-ČSL v městě Brně: předsedu MěV MUDr. Daniela Rychnovského, členy MěV Ing. Josefa Veselého a senátora Ing. Rostislava Slavotínka a předsedu krajské organizace Ing. Stanislava Juránka.


V první části dostal slovo předseda městské organizace KDU-ČSL a 1.náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský, který deklaroval své stanovisko ve věci MŠ Drobného, totiž že je proti zrušení této MŠ. „Ve školce je třeba jen zlepšit hygienické podmínky, což není velká položka, jinak je vila v pořádku, staticky odpovídá potřebám MŠ a lze ji nadále takto využívat. Změny by se neměly dotýkat požadavků památkového úřadu a vila by nadále měla zůstat v majetku města Brna.“


K tématu Úrazovka v Brně se 1. námětek primátora snaží nadále zabránit sporu mezi nemocnicemi: „Hledá se cesta, jak problémy vyřešit mimosoudně, čeká se na reakci ministerstva zdravotnictví“, potvrzuje a hned pokračuje dalším ožehavým tématem: „Co se týče poplatků v kraji , proslýchá se, že kraj se chystá platit poplatky za pohotovost, což je 90 Kč. Pokud skutečně má jít tato položka z kraje, upozorňuji, že v městě však nejsou žádné položky v rozpočtu, které by bylo možné vyčlenit na takovýto nápad.“


„Ani v krajském rozpočtu se nenachází položka, která by řešila dotaci poplatků“, doplňuje Stanislav Juránek: „ krajská organizace KDU-ČSL je přesvědčena, že i poplatky za recepty je třeba řešit celoplošně, aby nebyly bity malé soukromé lékárny. Návrh je dán v poslanecké sněmovně a poslanci za KDU-ČSL jsou připraveni v této záležitosti hlasovat proti obcházení zákona a pro celoplošný rozumný a férový postup“, dodává lídr jihomoravské lidovecké kandidátky.


„ KDU se bude snažit o prosazení jednotných cen za léky v celé republice, aby nemocný člověk nemusel obcházet několik lékáren ve snaze pořídit léky pokud možno co nejlevněji“, dodává Daniel Rychnovský.


Dále informoval Rychnovský o návštěvě Tunisu. Šlo o pracovní dvoudenní návštěvu, kde se domlouvala účast brněnské filharmonie na koncertním turné po Tunisu a zároveň se rozběhla jednání otevření koncertního sálu v této zemi a jednalo se i o nabídce vzdělávání našich odborníků v tomto koutě planety.


Rychnovský se zmínil i o navýšení kapacity předškolních zařízení, v Bohunicích již bude otevřena jedna třída v prostorách bývalé kotelny, další bude v Brně středu v objektu Hlinky – zde bude navýšeno 46 míst, dále byla opravena školka na Hatích, včetně hygienického zařízení, míst však jen o dvě více, ve Starém Lískovci na Bosonožské bude místo pro nových 25 dětí.


A jak pokračuje projekt „Jídlo pro bezdomovce“? Přihlásilo se již 6 restaurací, sedmá se rýsuje, spolupráce se tedy úspěšně rozbíhá.


Co se týče letiště – Rychnovský napsal dopis ředitelce letiště, kde zmínil svůj nesouhlas s dalšími úspornými opatřeními, což má za následek snížení počtu letů z Brna, potažmo to pak bude mít za následek téměř úplné nelétání z našeho města. „Lidé si raději zajedou do Bratsilavy nebo Vídně a budou létat odtud, na Brno si ani nezvyknou,“ domnívá se Rychnovský. Téma doplnil Stanislav Juránek, když vysvětlil, že letiště v minulosti podléhalo státu, dotováno tedy bylo z městského rozpočtu a BVV, nevázalo se na Prahu, ale zařídilo přímé lety do Mnichova – přetahovalo tedy přímo klienty z Prahy, což pro lidi z Vídně bylo velice přívětivé jak časově, tak finančně. „ Z hlediska Jihomoravského kraje vidím samozřejmě ohrožení, že bude toto spojení lidem, zvláště podnikatelům a obchodníkům, chybět. Je tedy nutno tlačit na aerolinie, aby lety z brněnského letiště znovu zvážily“, říká Juránek.


Josef Veselý informoval o snaze znovuzřídit zastávku Kolejní: „Jízdní řád takto upravený (a pro studenty vstřícnější), by měl vejít v platnost od 1.února 2010.“ „Areál „technologický park“ by měl být zpřístupněn, linka 53 tedy bude zprovozněna až do zmiňované zastávky, kde bude linka projíždět a pokračovat dále.


Na dotaz se náš odborník na dopravu vyjádřil i k problému obsluhy Kampusu , kde je dnes již taková koncentrace poptávky, že je třeba přejít z trolejbusové obsluhy na tramvajovou. Trolejbusová doprava v tomto smyslu vyhlíží již pouze provizorně, nyní se dělá prostorová koncepční studie, s největší pravděpodobností bude linka č. 8 rozdvojena, část pojede do Starého Lískovce, část kolem Nemocnice bude obsluhovat Kampus a Universitu. Technická studie – stoupání tratě, již existuje, v současnosti se řeší detail umístění a to je důležité především z hlediska umístění zastávek. Bez tramvaje další rozvoj a zahuštění Kampusu je nemyslitelné,“ informuje Ing. Veselý a hned doplňuje: „v současnosti je tedy nachystán projekt změny územního plánu a to již se zahrnutými změnami obslužnosti Kampusu.“


„Je třeba prověřit i oblast Husovic – gymnázium Elgartova, tam je však třeba provézt více změn, proto správné řešení je třeba ještě hledat. I tento problém má řešení, už se však dotýká opatření v rámci celé dopravní sítě, nebude tedy tak jednoduchý, jako problém linky č.53. Pravděpodobně by se jednalo o obsluhu Husovic v pravidelném 20 minutovém intervalu přímo (dnes jsou Husovice z Lesné obsluhovány s dvěma přestupy),“ vysvětluje Veselý.


Rostislav Slavotínek přednesl krátké informace z celostátní politiky: „ Koncepce zahraničních akvizic české armády , kterou zpracovalo ministerstvo zahraničních věcí s ministerstvem obrany, pojednává o víceletém výhledu angažovanosti našich vojáků a humanitárních pracovníků na zahraničních misích.“


V dalších pěti minutách senátor informoval o aktivitě některých senátorů: „Na půdě senátu pracuje dočasná komise pro posouzení ústavnosti činnosti KSČM, dle paragrafu č.5 zákona o politických stranách (např. zakázané symboly a některé aktivity, které její představitelé vyvíjí) , která má již asi 79 případů k posouzení. Tato komise pracuje z důvodu zjištění, zda nejsou argumenty k pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy a skutečné argumenty se jeví, že by k tomuto pozastavení mohlo dojít,“ domnívá se Slavotínek.


Závěrem TK předseda Rychnovský pozval přítomné zástupce médií na 40. Reprezentační ples brněnské KDU-ČSL, který se bude konat 13. února v Interhotelu Voroněž a jehož atmosféra bude zajisté, jako každoročně, vstřícná a přívětivá.