Z historie Bohunic LXXXIX.

Datum: 04/04/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V abecedním pořadí připadá na naše osmdesáté deváté pokračování seriálu Z historie Bohunic ulice Rybníčková. Je zachycena na kresbě Aloise Tošnara, bývalého bohunického kronikáře. Obraz je z roku 1976. Krátká ulička spojovala ulici Rolnickou a Vyhlídalovu.

V 80. letech 20. století byly původní domky zcela zbořeny a název ulice 29.8.1991 zanikl. Dodnes se však její název vyskytuje ve starších dokumentech.

Své pojmenování získala ulice 25.9.1946 – podle polohy u někdejšího malého rybníka

Další názvy v historickém sledu:

  1. 12. 1924 U rybníčka
  2. 3. 1939 Beim kleinen Teich

Antonín Crha