Bloková čištění v roce 2017

Datum: 09/03/2017 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Bloková čištění komunikací s odtahy vozidel v roce 2017

POZOR ZMĚNA V POČTU BLOKOVÝCH ČIŠTĚNÍ!

V letošním roce proběhnou nově 4 bloková čištění komunikací a parkovišť s odtahy vozidel. Jednotlivá bloková čištění budou probíhat vždy v pracovních dnech.

Blokovému čištění bude předcházet dopravní značení s přesným vyznačením dne čištění.

V níže uvedených termínech je nutné přeparkovat vozidla mimo čištěné ulice. U označeného úseku se povinnost odstranění vozidla vztahuje na všechny plochy komunikací včetně přilehlých parkovišť a to na dobu od 08:00 hod. do 17:00 hod.

Odtahy vozidel zajišťují Brněnské komunikace a.s.

Pro případné změny sledujte web www.brno-bohunice.cz, záložka Informace, aktuality.

Pro zasílání upozornění o termínech blokového čištění ve vašem okolí je možné využít webové aplikace www.cisteni.bkom.cz či mobilní aplikace Brněnské komunikace.

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ V PRŮBĚHU ROKU 2017:

Blok X – termín čištění: 21.04.; 23.11. (čistí Brněnské komunikace a.s.)

Dlouhá, Hraničky, Ukrajinská – úseky s provozem MHD

 

Blok č. 1 – termín čištění: 03.04.; 05.06.; 01.09.; 17.10.

Ukrajinská – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Studentská – úsek bez provozu MHD a bez přilehlých parkovišť

 

Blok č. 2 – termín čištění: 05.04.; 07.06.; 04.09.; 18.10.

Parkoviště před OC Kalinka, Moldavská a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Ukrajinská – odbočky ke sběrnému středisku a k č. 2a

 

Blok č. 3 – termín čištění: 07.04.; 09.06.; 06.09.; 19.10.

Amerlingova, Běloruská, Bohuňova, Havelkova, Rolnická, Sobolova, Tříčtvrtní a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

 

Blok č. 4 – termín čištění: 10.04.; 12.06.; 08.09.; 20.10.

Arménská, Gruzínská a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

 

Blok č. 5 – termín čištění: 12.04.; 14.06.; 11.09.; 23.10.

Dvořiště, Hraničky (domy č. 1 – 20), příjezd k nemocnici z ul. Kamenice, Lány (odbočka k domům č. 17 – 29), Neužilova, Podsedky, Vohnoutova, Vyhlídalova – úsek bez provozu MHD a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

 

Blok č. 6 – termín čištění: 19.04.; 16.06.; 13.09.; 24.10.

Humenná, Lískovecká, Nové Nivky včetně Čeňka Růžičky u bytových domů, Spodní, Zadní, Žlíbek a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

 

Blok č. 7 – termín čištění: 21.04.; 19.06.; 15.09.; 25.10.

Souhrady, Švermova včetně příjezdu k MŠ a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

 

Blok č. 8 – termín čištění: 24.04.; 21.06.; 18.09.; 26.10.

Na Pískové cestě, Uzbecká, spojky a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích, Jihlavská parkoviště

 

Blok č. 9 – termín čištění: 26.04.; 23.06.; 20.09.; 27.10.

Pod Nemocnicí, Vedlejší a přilehlá parkoviště na těchto komunikacích

 

Blok č. 10 – termín čištění: 28.04.; 26.06.; 22.09.; 30.10.

Okrouhlá a přilehlá parkoviště na této komunikaci

 

Blok č. 11 – termín čištění: 03.05.; 28.06.; 25.09.; 31.10.

Čeňka Růžičky a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Dlouhá a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Elišky Přemyslovny, Hraničky (č. 25 – 59) a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Jihlavská, Kamenice, Lány a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Netroufalky bez přilehlých parkovišť, Studentská – úsek s provozem MHD bez přilehlých parkovišť, Ukrajinská – úsek s provozem MHD a přilehlá parkoviště na této komunikaci, Vyhlídalova – úsek s provozem MHD