Vítaná pomoc odsouzených…

Datum: 09/03/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Bohunická věznice je bezesporu jedna z největších a nejznámějších bohunických „institucí“. S ředitelem Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (tak se tato instituce správně jmenuje) plk. Mgr. Dušanem Gáčem se potkáváme pravidelně. Návštěva věznice je vždy silným zážitkem, obzvláště pak návštěva cel či setkání s odsouzenými. Rád a se zájmem do budovy vstupuji a ještě raději ji s pocitem úlevy opouštím J.

Při jednáních s vedením věznice kladu vždy otázky směřující ke zjištění bezpečnosti občanské veřejnosti. Nicméně, při důkladném seznámení se s chodem věznice vím, že občanům vně vězeňské zdi žádné nebezpečí nehrozí.

Naopak, pan ředitel vždy při jednáních opakovaně nabízí pomoc odsouzených při krizových či různých náročných situacích. Nabízenou pomoc jsme nikdy nevyužili, až letos. Při velkých přívalech sněhu na začátku února, kdy zaměstnanci úklidové služby pracovali už řadu dní bez delšího odpočinku, jsem skutečně požádal o výpomoc.

Pan ředitel prakticky obratem vyslal skupinu pěti odsouzených, kteří, vzhledem k povaze a míře svého provinění, smějí opouštět budovu věznice. Pod dohledem odpovědného pracovníka věznice se pak pustili do odklizením sněhu (viz foto). Tato pomoc nám přišla velmi vhod.

Proto bych chtěl všem, kteří pomáhali, poděkovat. Je dobré vědět, že ve vztahu k věznici a jejím „obyvatelům“ existují také dobré zprávy.

Antonín Crha starosta