Z historie Bohunic LXXXVIII.

Datum: 09/03/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté osmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fotografii části ulice Rolnická.

Výřez z dobové pohlednice je z 30. let 20. stol.

V 80. letech 20. století byly domky původní ulice Rolnická zcela zbořeny a zlikvidovány. Na východní straně původní ulice bylo nově postaveno několik vícepodlažních panelových domů, kterým byl starý název ulice Rolnická přidělen.

Ulice získala své nynější pojmenování 10.5.1945 podle starého názvu místní polní tratě.

Další názvy v historickém sledu:

  1. 12. 1924 Rolnická (Bauerngasse)
  2. 3. 1939 Bauerngasse – Rolnická
  3. 5. 1942 Ackerbaugasse – Rolnická
  4. 5. 1945 Rolnická

Antonín Crha