02/10 Co si psali naši předkové XI.

Datum: 26/01/2010 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V jedenáctém pokračování „O čem si psali naši předkové“ jsem zvolil pohlednici, kterou zaslal svému kolegovi do Chrudimi student zahradnické školy.
Byla napsána 4.11.1929. Z textu lze vyčíst něco málo o přísném režimu na školním internátě a o studijních podmínkách tehdejších studentů celkově. Je jen škoda, že současné vedení Jihomoravského kraje rozhodlo o uzavření bohunické zahradnické školy. Stoletá historie tímto končí…
                                    Antonín Crha
                                    místostarosta

Přepis textu pohlednice (i s chybami):
4.XI.1929
Milý kolego!
Přijměte odemne mnoho srdečných pozdravů a vzpomínek. Co stále děláte? Jak se daří? My máme mnoho učení, až to není hezké, asi 22 předmětů a k tomu máme pouze 3 knihy ostatní všechno píšeme. Žáků je 39. bydlíme v internátě, je nám veselo, ven smíme jen do 8 hod. a to jen do Bohunic. Z kolegiálním pozdravem znamenají se (následuje podpis devíti studentů)