Bohunice mají svoji tramvaj

Datum: 09/02/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Jak již bylo zmíněno v minulém čísle tohoto zpravodaje, 22.12.2016 proběhla na Náměstí Svobody v Brně malá slavnost. 19 městských částí „dostalo“ svoji tramvaj, která byla pojmenována po vybrané osobnosti se vztahem k jejich městské části.

Rada naší městské části vybrala osobu Bohumila Konicera.

O panu Konicerovi se nedočtete ve Wikipedii, dokonce ani Google o něm neví J. Není to osobnost ve smyslu dnešních VIP osob z řad kulturních, sportovních, politických či společenských celebrit.

Přesto ho RMČ, na návrh z řad veřejnosti, vybrala jako člověka, který má hodně co říct i dnešní době.

Narodil se 18. října 1895 v Bohunicích a zemřel 14.1.1979 rovněž v Bohunicích. Mezitím si však nedobrovolně „prohlédl“ pěkný kus světa.

Neměl jednoduchý život. Již jako dvacetiletý muž bojoval v 1. světové válce, byl zajat ruskou armádou a několik let vězněn na dálné Sibiři. Ze zajetí se vrátil až dva roky po válce – po dobrodružné cestě a plavbě dlouhé 26.000km!

Zažil osvobozování Bohunicích Rudou armádou za 2. světové války i následné řádění ruských kozáků armády maršála Malinovského, kteří zde bohužel také páchali násilí.

Asi nejbolestněji do jeho života zasáhlo rozhodnutí totalitního režimu z konce 60 let min. století o likvidaci historické části Bohunic. Následovalo jeho nucené vystěhování z rodného domu a poté demolice domu, kde žili jeho předci.

Pan Konicer byl obyčejný bohunický občan. Nicméně občan velmi vážený pro  svoje postoje a hodnoty, které uznával a zastával – byl svobodný, čestný člověk a vlastenec. Ctil tyto zásady a stal se zakládajícím členem Sokola v Bohunicích.

Další hodnotou, kterou žil, byla velká láska a úcta k rodině, rodičům, ženě, dětem, vnoučatům, domovu…

To všechno jsou hodnoty, které se z naší společnosti v dnešní době vytrácí. Rádi bychom je prostřednictvím osoby pana Konicera znovu připomněli.

Antonín Crha, starosta

?????????