Z historie Bohunic LXXXVII.

Datum: 09/02/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté sedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fotografii ulice Podsedky.

Dobová fotografie patrně z 60. let 20. stol. zachycuje ulici v její původní podobě včetně rodinného domku Podsedky 2 (vpravo, v přední části snímku), který byl pár let poté zbořen.

Ulice získala své nynější pojmenování Podsedky 1.1.1992 podle starého názvu místní polní tratě.

Další názvy v historickém sledu:

Další názvy v historickém sledu:

5.12.1924   Na podsedkách

13.3.1939   Auf dem Viertellahn – Na podsedkách

20.2.1942  Morbesser Strasse – Moravanská

9.5.1942    Im Langfeld – Na dlouhých

10.5.1945   Na dlouhých

25.9.1946  Podsedky + Samota

 

Antonín Crha