Z historie Bohunic LXXXVI.

Datum: 18/01/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté šesté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fotografii ulice Pod Nemocnicí.

Dobová fotografie z počátku 70. let 20. stol. zachycuje ulici ve fázi zahájení zemních prací pro výstavbu budoucích panelových domů. Z celé ulice stojí pouze pět bytových domů na jejím začátku. V dálce na levém rohu snímku je vidět výstavba prvních panelových domů v Bohunicích, a to na ulici Uzbecká.

Autorem fotografie je bývalý kronikář obce pan Tošnar. Obrázek vznikl slepením dvou fotek.

Ulice získala své nynější pojmenování 29.8.1991 podle své polohy pod areálem brněnské Fakultní nemocnice Bohunice.

Původní název z 19. 12. 1974 zněl Šmeralova.

Antonín Crha

?????????