Příběh osvětlení přechodu Hraničky

Datum: 18/01/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Dlouhou dobu jsem vnímal potřebu vybudovat osvětlení nebezpečného a frekventovaného přechodu Hraničky x Švermova. Stále se ale nedařilo vyčlenit dostatek finančních prostředků z rozpočtu obce, aby se mohlo začít.

Jednoho „krásného dne“ jsem v novinách četl inzerci, že společnost ČEZ má nadaci, která mimo jiné poskytuje příspěvek až 120.000Kč na osvětlení vybraných přechodů.

Podali jsme tedy žádost a byli skutečně vybráni.

Tím jsme ale ještě neměli vyhráno. Aby mohl být nějaký přechod nasvícen, musí splnit řadu parametrů. Objednali jsme tedy u správce veřejného osvětlení městské firmy Technické sítě Brno a.s. (TSB) speciální měření zjišťující zmíněné parametry. Pro jistotu jsme nechali změřit hned dva přechody. Naštěstí dopadlo dobře a přechod Švermova mohl být osvětlen. Bohužel měření prokázalo, že druhý přechod mezi ulicí Ukrajinskou a konečnou autobusu č 47. nasvětlen být nemůže, protože nesplňuje potřebné parametry.

Po krátké době nám skutečně „přistálo“ 120.000Kč na účtu.

Ihned jsme zadali společnosti TSB vypracování projektu. Po splnění mnoha administrativních úkonů se konečně v závěru listopadu minulého roku mohla společnost pustit do stavby. Na začátku prosince jsme již mohli konstatovat, že je dílo hotovo. Celkové náklady stavby, vč. DPH byly 175.000Kč. TSB jako stavebník je i správcem nového osvětlení.

Krátký příběh, plný malých náhod je u konce.

Děkuji ještě jednou touto cestou společnosti ČEZ a její Nadaci ČEZ za poskytnutý příspěvek. Doufám, že nově nasvětlený přechod přinese větší bezpečí všem, kdo ho využívají.

Antonín Crha
starosta