Nový systém v blokovém čištění

Datum: 18/01/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Nový systém v blokovém čištění

Je sice teprve leden, ale rád bych vás informoval o skutečnosti, že s novým rokem vstupujeme do zásadní změny v organizaci blokových čištění.

Již dlouhou dobu přichází z řad veřejnosti stížnosti na používání fukarů pro čištění vozovek a používání tohoto zařízení při vyfukování smetí z pod zaparkovaných aut. Chodci a obyvatelé si stěžují na prach, majitelé aut na ušpiněná, někdy i poškozená vozidla. Pokud ale stojí na parkovištích auta, nelze bez pomocí fukarů, provést kvalitní úklid.

Bohunice jsou údajně poslední městskou částí, která uklízí vozovky v průběhu roku bez odtahu aut. Samozřejmě mimo jarní blokové čištění.

Za základě všech těchto skutečnosti jsme byli nuceni přikročit k revizi stávajícího způsobu a k jeho změně.

Situace v minulých letech byla taková, že jsme uklízeli silnice 8x ročně plus jedno jarní blokové čištění. Nově budou v průběhu roku probíhat pouze 3 bloková čištění. Jarní a k tomu dvě další. Všechna ale budou s odtahem. Silnice se tak podaří vyčistit důkladněji.

Samozřejmě to bude klást trochu větší nároky na majitele aut, kteří budou muset více sledovat dění na silnici. Osobně si myslím, že nic strašného to nebude. Informovat budeme samozřejmě ve zpravodaji Naše Bohunice, kde se o chystaných blokových čištěních dočtete. Stačí si termíny všech tří „blokáčů“ poznačit do kalendáře a není se čeho bát. Vaše domovní samosprávy dostanou informaci rovněž, takže termíny najdete i na nástěnkách v domech. Informace budou dále na webových a facebookových stránkách městské části i v největší bohunické facebookové skupině Naše Bohunice.

Asi nejzajímavější informační způsob uvedla minulý rok do provozu městská společnost Brněnské komunikace a.s. Aplikace o plánovaných i probíhajících blokových čištění pro počítače i chytré mobily najdete na stránkách www.brko.cz (viz obrázek ikony). Aplikace podle nastavení upozorňuje týden, den a hodinu před samotným čištěním. Vřele ji doporučuji všem ke stažení. Aplikace je k dispozici zdarma.

Věřím, že na základě takto široké škály informačních možností nehrozí odtahy vozidel a současně se zlepší naše životní prostředí, míra prašnosti a znečištění.

 

Informace o plánovaných změnách v dopravním značení

V průběhu minulého a předminulého roku zadala naše městská část na Odbor dopravy magistrátu města Brna řadu požadavků a návrhů na změnu dopravního značení. Většina vychází z podnětů vás občanů. Bohužel jen málo z nich je ve stadiu, že by již byly hotové projekty.

Nejblíže realizaci je úprava dopravního značení na ul. Gruzínská 11-13. Projekt doplnění parkovacích míst je hotov a po našich připomínkách schválen. Na ul. Písková cesta a Švermova je dáno zadání upravit dopravní značení tak, aby byla zachována průjezdnost a současně došlo k maximalizaci parkovacích míst. Obdobně na ulici Rolnická, Uzbecká, Nové Nivky a Neužilova požadujeme, na základě vašich podnětů a po opakovaném zásahu městské policie, namalování parkovacích pásů. Na cestě k MŠ Švermova jsme požadovali vyřešit možnost krátkodobého příjezdu vozidel rodičů s dětmi. Na ulici Havelkova (dole před křižovatkou) řešíme vrácení zpomalovacího prahu. Pod radnicí na cestě k ZŠ Arménská zase instalaci přechodu a na Amerlingové rovněž u ZŠ Arménská instalaci sloupku zabraňujícímu vjezd před zmíněnou školu.

Dále řešíme, v součinnosti s obcí Moravany, instalaci dopravního omezení pro vjezd na cestu do Moravan a zpět. Rádi bychom rozšířili nebo upravili výjezd z ulice Běloruská a Nových Nivek. Na novém parkovišti při ulici Spodní požadujeme částečnou redukci parkovacích míst pro invalidy, z důvodu jejich nadbytečnosti a nulového využívání.

Za zmínku stojí i náš téměř rok starý požadavek na celkové a systémové vyřešení vjezdu a průjezdu dodávek v Bohunicích, případné vyřešení jejich odstavných možností.

Uzbecká a jednosměrka: Upřímně přiznávám a omlouvám se, že jsem přecenil požadavky menší skupiny obyvatel ulice Uzbecká na zřízení jednosměrky a domníval jsem se, že se jedná o zájem většiny. Tuto chybu chci napravit. Mám již vymyšleno, jak situaci vyřešit ke spokojenosti všech. Potřebuji k tomu však ještě trochu času.

Kdyby měl někdo zájem se s některými dopravními změnami seznámit podrobně, může mě kontaktovat. Je k to mu však třeba osobní setkání.

Milí přátelé, začínáme nový rok. Přeji Vám, aby byl pro vás příjemný, úspěšný a pokud možno zase o kousek lepší, než ten uplynulý.

Antonín Crha starosta