Informace o délce silnic a chodníků v Bohunicích

Datum: 13/01/2010 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Městská část Brno – Bohunice má ve své údržbě 34.977 m2 silnic  a 84.015 m2 chodníků a zpevněných ploch.