2004/05 – Kontejnery na odpadky na ul. Havelkova 2

Datum: 01/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha


Stanoviště kontejnerů na odpadky jsou v dnešní době tradiční součástí každého většího sídliště. Také v naší hustě osídlené městské části jsou nepřehlédnutelné.


Při výstavbě sídliště se kontejnerová stání projektovala a budovala u východů z domů, bez ohledu na to jak se do dané oblasti hodí, či nehodí. Mezi jedno z těch méně povedených kontejnerových stání patří bezpochyby kontejnery umístěné před blok panelových domů na ul. Havelkova č. 2. Sám fakt, že se jedná o otevřené stání, které bývá často přeplněné odpadky,  vzhledu této  velmi frekventované a vysoce obydlené lokality nepřidá.  Najít pro tyto kontejnery jiné vhodnější místo se zatím nedaří. Snad za čas v souvislosti s výstavbou parkoviště Amerlingova bude situace jiná.


 


O to více mě  mrzí skutečnost, že si tyto kontejnery vybral za střed svého zájmu dosud neznámý žhář.  V poslední době je z těchto míst registrováno minimálně 10 hlášení hořícího, nebo doutnajícího kontejneru a  ve dvou nebo třech případech tato velká nádoba na odpadky shořela zcela. Požádali jsme svozovou firmu (SAKO a.s.) aby plastové kontejnery nahradila plechovými. Protože v dnešní době fa. Sako a.s. tento typ kontejnerů nenakupuje, nevíme, zda se jim podaří nějaké zajistit. Přiložené foto je z doby po požáru, který byl v  sobotu 3.4.2004.


Kladu si otázku: proč někoho baví ničit a škodit? Odpověď neznám.
  Antonín Crha


  místostarosta