Bohunická tramvaj

Datum: 07/12/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Z posledního čísla bohunického zpravodaje:

 

Bohunická tramvaj

Před časem mě oslovil generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a.s. Ing. Miloš Havránek dopisem, jestli by naše městská část nechtěla mít „svoji tramvaj“. V současné době DPMB nakupuje několik nových. Tramvaj by měla být pojmenována po nějaké osobnosti z naší městské části. Obdobnou nabídku dostalo i 18 dalších městských částí.

V minulém čísle tohoto zpravodaje byla výzva, aby veřejnost zasílala svoje návrhy na zmíněné osobnosti. Přišly pouze dva.

Jedno jméno je pan Jaroslav Neužil, druhé pan Bohumil Konicer. Rada městské části již dříve navrhla divizního generála Bohuslava Dimitrije Všetičku.

Jaroslav Neužil byl bohunický rodák. Nacisti jej popravili krátce před koncem 2. světové války 6.4.1945 ve Steinu v Rakousku. Je po něm pojmenovaná jedna z bohunických ulic.

Bohumil Konicer byl bohunický rodák. Jako legionář 1. světové války prožil mnoho let v ruském zajetí. Po osvobození na konci 2. světové války byl v Bohunicích svědkem násilnického řádění kozáckých gard z armády maršála Malinovského. Na začátku 80. let minulého století se stal obětí další křivdy, když byl jejich rodině zabaven a zbořen rodný dům z důvodu výstavby sídliště.

Generál Všetička bydlel od března 1939 na ulici Lány. Byl popraven nacisty 19. srpna 1942 na popravišti v Berlíně-Plötzensee.

V době, kdy píšu tyto řádky není rozhodnuto o tom, které osobnosti se dostane té cti, aby po ní byla pojmenována jedna z brněnských tramvají. Rada městské části se tím bude zabývat na svém zasedání 30.11.2016.

Křest tramvaje pak proběhne na Náměstí Svobody dne 22.12.2016 od 13 hod.

Na tuto slavnost jste srdečně zváni.

                                    Antonín Crha

20161207114219_00001