Může být facebook užitečný?

Datum: 07/12/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Z bohunického zpravodaje Naše Bohunice č. 12/2016.

Může být facebook užitečný?

Názory na užitečnost či škodlivost sociálních sítí se různí. Jako všechny ostatní lidské vynálezy může jak sloužit, tak také škodit. Já bych se s vámi rád podělil o pozitivní zkušenost z minulého měsíce. Na facebooku existuje velká skupina, která sdružuje primárně lidi se vztahem k Bohunicím. Jmenuje se „Naše Bohunice“. Má přes 2100 členů.

Dne 4. listopadu zde informoval pan Martin, že nalezl peněženku a tázal se, zda někdo nezná majitele. Peněženka obsahovala peníze, šalinkartu a další drobnosti. Podařilo se. Během krátké doby byl majitel nalezen a peněženka, v neporušeném stavu i s původním obsahem, předána majiteli. Poctivému nálezci patří velký dík. Znám ho osobně. Patří k těm, kteří rádi pomohou a odměnu nečekají (např. minulou zimu pomáhal na hřišti Tatranu nastříkat led). Alespoň touto cestou bych chtěl jemu i všem slušným a poctivým lidem v naší městské části poděkovat.

Ledování

Rádi bychom se pokusili, tak jako v minulých letech, vyrobit na „červeném“ hřišti TJ Tatran Bohunice led na bruslení. Mantinely už byly postaveny. Hledáme skupinu dobrovolníků, kteří by s nástřiky pomohli. Není to složitá práce. Pokud počasí dovolí a bude dostatečně mrznout, je potřeba v pravidelných časových úsecích stříkat vodu na plochu hřiště, a to i v noci. Čím více pomocníků, tím lépe. Zájemci napište prosím na email crha@bohunice.brno.cz.

 Rekonstrukce prostranství u Pošty 30

Jak jste jistě zaznamenali, prostranství u Pošty 30 na Běloruské ulici bylo dokončeno a předáno do užívání veřejnosti.

Mnoho z vás se na mě obracelo s oprávněnými stížnostmi a dotazy, proč jsme prostranství neotevřeli hned po dokončení a proč muselo zůstat v hotovém stavu ještě měsíc zaploceno?

Tento stav nás vůbec netěšil, ale povolení užívat prostranství nebylo v moci naší městské části. Na straně Odboru dopravy magistrátu města Brna došlo k lidskému pochybení. Jeden z pracovníků odboru opomněl včas vydat stavební firmě dokument, který by umožnil stavbu zkolaudovat. Firma požádala včas – 14. srpna 2016. Pracovník odboru dopravy dokument vydal, až po několika urgencích, v polovině října. Bohužel zákon následně stanoví, že tento dokument musí 15 dní viset na úřední desce a dalších 30 dní se musí čekat na případné podání námitek.

V praxi to znamenalo, že stavba nemohla být zkolaudována a tedy ani se nesměla užívat.

Především našim starším, hůře pohyblivým občanům, jakož i maminkám s kočárky, ale i vám ostatním se omlouvám za tuto nepříjemnost.

Audit familyfriendlycommunity

Naše městská část Brno-Bohunice uzavřela s Jihomoravským krajem smlouvu o zapojení do projektu Audit familyfriendlycommunity. Jde o projekt pocházející z Rakouska. Pomůže nám zmapovat a zdokumentovat potřeby dětí, rodin, mládeže, seniorů v naší městské části. O projektu budeme podrobněji informovat v některém z příštích čísel zpravodaje.

Symbol oslav 780 let

Předběžně vás také informuji, že v příštím roce, přesně 24. září 2017 oslavíme 780 let od první písemné zmínky o obci Bohunice. Proběhne řada akcí, na které Vás budeme postupně zvát. V tuto chvíli vám představuji logo oslav, které nás bude celý rok provázet – viz obrázek.

 Anketa Sportovec Bohunic 2016

Stále je možné zasílat nominace do ankety Sportovec Bohunic roku 2016. Více informací na www.sportovecbohunic.cz.

 Investiční akce

Trochu „nad“ plán a očekávání se nám v závěru roku podařilo zajistit finanční prostředky ve výši 2.000.000Kč na rekonstrukci učeben v křídle „D“ v ZŠ Vedlejší. Peníze jsou zúčtovatelné do konce března 2017. Panu řediteli, učitelům a jistě i žákům způsobí stavba nemalé problémy. Nicméně pan ředitel přesto s přijetím dotace souhlasil. Takový je současný, někdy trochu bláznivý svět. Stavět se musí, když jsou peníze, ne tehdy, když by to bylo vhodné.

Dále, patrně ještě v tomto roce, začne stavba chodníku z ulice Dlouhá přímo na smyčku tramvaje Švermova. I realizaci této stavby za cca 1,5mil. Kč se nám podařilo dohodnout až v závěru roku z nevyčerpaných zdrojů města Brna určených na dopravní investice v roce 2016.

Rovněž by ještě letos měla začít výstavba osvětlení přechodu Hraničky – Švermova.

Dále probíhá přebudování bývalého školnického bytu v MŠ Běloruská na keramickou dílnu.

Milí přátelé, protože se jedná o poslední číslo našeho zpravodaje v roce 2016, přeji Vám a všem vašem blízkým krásné, radostné a pokojné vánoční svátky.

Antonín Crha starosta

20161207114219_00001-kopie-220161207114219_00002-kopie