Z listopadového čísla „Našich Bohunic“

Datum: 01/11/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Psáno v neděli 16. října 2016:

 

Podzim chybí

Nevím jak vy, ale já mám pocit, že se nám zase nedostavil podzim. Zdá se mi, že jsme přešli z teplého léta přímo do nepříjemného zimního chladu. Vůbec se mi to nelíbí. Ale to je koloběh života. Máme naději, že po zimě zase přijde jaro (tedy pokud „neskočíme“ zase rovnou do léta jako letos).

Listopadový čas je i dobou, kdy dochází ke zklidnění vnějších stavebních aktivit. Utichne ruch sbíječek a kompresorů. Ale začne zápas o odstranění hromad listí, které ze stromů bohužel nepadají najednou, ale postupně. Znamená to, že pracovníci firmy, která se nám o úklid stará, musí celé Bohunice shrabat dvakrát až třikrát. I tak ještě neuklidí veškeré listí.

Snažíme se připravit na zimu. Nevíme, jaká bude. Tři předcházející roky, byla zima mírná a sněhu poměrně málo. Úklid sněhu a ošetření vozovek probíhalo průběžně a v dobré kvalitě. Věřím, že tomu tak bude i letos.

Krytá ledová plocha v Bohunicích?

TJ Tatran Bohunice se rozhodl, že umožní soukromému investorovi na svém pozemku výstavbu kryté ledové plochy. Místem výstavby má být prostor bývalého házenkářského hřiště tzv. Červeného hřiště, na kterém jsme se snažili neúspěšně, po předchozí tři zimy, vybudovat přírodní ledovou plochu. Toto hřiště má, od TJ Tatran, v nájmu naše městská část a slouží veřejnosti. Nájemní smlouva skončí v roce 2018 a už asi nebude ze strany TJ Tatran obnovena. Hledáme proto nějakou vhodnou plochu, kam by se dalo hřiště přemístit, protože investor přislíbil jeho přesun zafinancovat. Zatím prověřujeme 3 lokality. Krytá ledové plocha jistě zásadním způsobem rozšíří nabídku volnočasových možností, a to zejména v podzimních, zimních a jarních měsících. Z ohlasů vás, kteří jste již tento záměr zaznamenali, vnímám, že se na bruslení těšíte. S celou problematikou bude veřejnost seznámena na veřejné besedě 30. listopadu 2016 od 18 hod na Bohunické radnici.

Rekonstrukce prostranství Švermova

Jak jsme slíbili a jak jsme také deklarovali v odpovědi signatářům petice „Za zachování stánků na ulici Švermova“, byl dán pokyn projektantovi na úpravu projektu. V zadání bylo formulováno: „Dopracovat napojení odpadní kanalizace, pitné vody a elektřiny, jakož i navržení vhodného modulového typu stánků“. Stánky tedy budou.

Anketa Sportovec Bohunic 2016

V minulém čísle vyhlášená anketa Sportovec Bohunic roku 2016 je v plném proudu. První nominace již přišly. Slouží k nim webové stránky www.sportovecbohunic.cz.

Bohunická kaplička – cíl sprejera

V noci z 10 na 11. října 2016 se stala bohunická kaplička středem zájmu místního sprejera (foto na straně …). Jednatřicetiletý muž byl zadržen policií. Z vašich ohlasů vím, že jeho hnusné dílo mnohé z vás zasáhlo a značně otřáslo každým, kdo šel kolem a ten vandalský výtvor viděl. Pachatel slíbil škodu nahradit.

Investiční akce

Jak jsem psal výše, investiční aktivity pro letošní rok skončily. Můžeme se těšit z mnoha nových věcí. Více jak 7.600.000Kč jsme letos investovali do našich škol a školek. Jistě těší několik kilometrů nově opravených chodníků a zejména dokončená rekonstrukce prostranství u Pošty 30 na Běloruské ulici. V současné době ještě probíhá akce přebudování bývalého školnického bytu v MŠ Běloruská na keramickou dílnu.

Milí přátelé, přeji Vám vše dobré.

Antonín Crha starosta

20161101135117_00001-kopie-2