Z historie Bohunic LXXXIV.

Datum: 01/11/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté čtvrté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fotografii ulice Neužilova. Tato ulice byla kdysi cestou na tzv. véhon – tedy prostor, kde se vyháněl dobytek na pastvou. Její severní konec byl i místem, kde byl poprvé odhalen pomník obětem 1. světové války (1919), který dnes stojí na horním konci ulice Havelkova. V místě, kde je v současnosti most, stávalo kdysi hřiště bohunické sokolovny.

Fotografie je patrně z konce 60. let 20. stol.

Ulice získala své nynější pojmenování 25.9.1946 po Jaroslavu Neužilovi (1898-1945), bohunickém řezníkovi, popraveném nacisty za podporu rodin uvězněných odbojových pracovníků. Její první název z 5.12.1924 zněl V sadě Svobody. V době protektorátu byla přejmenována na Im Freiheitspark – V sadě Svobody (17.3.1939). Dne 30. 9. 1940 získala ulice název Auf den Heiden – Na pastvisku, který však nebyl uveden v platnost. Po osvobození (10.5.1945) byl název V sadě Svobody vrácen.

Antonín Crha

?????????

?????????

20161101135117_00002-kopie-2