Zůstanou stánky u zastávky Švermova?

Datum: 06/10/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Zůstanou stánky u zastávky Švermova?

Již vícekrát jsem psal na těchto stránkách o plánované rekonstrukci prostranství mezi Obchodním centrem Kavkaz a tramvajovou zastávkou Švermova. Velké emoce a diskuze minulý měsíc způsobila informace, že projekt, který byl vytvořen v roce 2014, nepočítá s existencí tamních dřevěných prodejních stánků.

Protože není nic horšího, než volně se šířící nepřesné informace, svolali jsme s panem místostarostou na středu 14. září 2016 veřejné projednávání a připomínkování zmíněného projektu. Na bohunickou radnici se dostavila přibližně padesátka občanů. Téměř všichni vyjadřovali názor, že by chtěli některé stánky zachovat. Současně byla na radnici doručena žádost s asi dvoustovkou podpisů, která říká totéž.

V bouřlivé, ale poměrně kultivovaně vedené, diskuzi jsme ujistili přítomné, že naším cílem není zabránit existenci stánků. Prostranství bezpochyby rekonstrukci potřebuje, na tom jsme se shodli. Postavení nových stánků, přivedení elektřiny, vody a odpadního potrubí, úprava projektu a získání stavebního povolení na stánky, si však vyžádá vícenáklady ve velmi hrubém odhadu kolem 2.000.000Kč. Již byl dán pokyn k dopracování projektu a navržení vhodného typu stánků. Peníze, které zatím nemáme, se budeme snažit na tento účel získat. Věřím, že celou věc se podaří vyřešit ke spokojenosti lidí v okolí daného místa. V každém případě se snažíme dodržovat slovo, které jsme vám dali – tzn. důležité věci vždy rozhodovat po konzultaci s těmi, kterých se týkají…

Bohunický zpravodaj

Poměrně hodně čtenářů tohoto zpravodaje mi děkovalo za snahu zklidnit napjatou atmosféru mezi koalicí a opozicí, která se v poslední době dost nevhodně projevovala na stránkách zpravodaje Naše Bohunice. Mnoho z vás vyjádřilo souhlas s vytvořením samostatného oddílu, kde je nikým nekomentovaný prostor pro opoziční názory. Zaznělo i to, že se lépe orientujete a nedochází k nejasnostech v tom, který názor je koaliční a který opoziční, protože neznáte jednotlivé zastupitele a jejich politickou příslušnost. Díky tomuto řešení bude snad vše jasnější a přehlednější.

Anketa Sportovec Bohunic 2016

Městská část Brno-Bohunice vyhlašuje anketu Sportovec Bohunic roku 2016. Jak je již z názvu patrné, jedná se o seznámení veřejnosti s více či méně známými sportovci bydlícími v naší městské části a vyhodnocení, kterého z nich považujeme za „NEJ“. Svoje nominace můžete posílat prostřednictvím webové stránky www.sportovecbohunic.cz. K anketě najdete více informací v samostatné upoutávce na druhé straně zpravodaje.

Nasvětlení přechodu Hraničky-Švermova

Někdy zjara letošního roku jsem četl v denním tisku informaci, že firma ČEZ poskytuje dotační příspěvek 120.000,-Kč na osvětlení přechodů. Na firmu ČEZ jsem poslal žádost o dotaci na osvětlení přechodu Hraničky – Švermova, který je jedním z nejrizikovějších. K mé radosti, jsme byli vybráni. V tuto chvíli probíhají projekční a přípravné fáze. Je pravděpodobné, že přechod bude nasvětlen ještě letos.

Volby

Jistě nelze přehlédnout, že 7. a 8. října letošního roku proběhnou volby. Tentokrát budeme volit nové Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Spolu s krajskými volbami u nás v Bohunicích proběhnou i senátní volby. Současným senátorem za náš volební obvod 58 je Ing. Stanislav Juránek. Příprava voleb ze strany radnice je v plném proudu. Volit budeme na stejných místech, jako před dvěma lety. Hlasovací lístky vám včas doručíme do vašich schránek.

Proč nesvítí nová světla na parkovišti a chodníku

Často se na mě obracíte s dotazem, proč nesvítí nově postavené pouliční lampy na novém parkovišti při ulici Spodní nebo podél chodníku z ulice Švermova na ul. Osovou. Za vše může byrokracie. Poté, co jsme stavbu dokončili a zkolaudovali, předali jsme lampy městské firmě Technické sítě Brno, a.s., která je jejich správcem a provozovatelem. Oni nyní musí světla zapojit do soustavy sítě osvětlení. Nicméně provoz světel také něco stojí, a tak k jejich provozování musí TsB dostat pokyn z Magistrátu města Brna. Získat takový dokument někdy trvá dost dlouho. Proto to zpoždění.

Investiční akce

Většina investičních akcí, o kterých jsem psal v minulých článcích již skončila nebo skončí v nejbližších dnech. Jen připomenu: hotové nebo těsně před dokončením jsou záchodky v ZŠ Vedlejší, v CVČ Labyrint a v hasičce, kuchyň na MŠ Švermova, oplocení a nově upravený vstupní prostor v MŠ Amerlingova, oprava tělocvičny a osvětlení v ZŠ Arménská a rozsáhlá dílčí i plošná oprava mnohých chodníků. Rovněž je pomalu dokončována rekonstrukce prostranství u pošty 30 na Běloruské ulici.

Letos nás ještě čeká přebudování bývalého školnického bytu v MŠ Běloruská na keramickou dílnu.

V současné době už se rozbíhají projekční a přípravné práce na následující rok. O tom jaké plánujeme investiční akce v roce 2017 vás budu informovat v dalších číslech našeho zpravodaje.

Milí přátelé, přeji Vám příjemný měsíc říjen a šťastnou ruku při volbách.

Antonín Crha
starosta

2016100518122220161005181222_00004