Z historie Bohunic LXXXIII.

Datum: 06/10/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral fotografii ulice Na Pískové cestě. Fotografie zachycuje horní část ulice s pohledem na věznici. Ulice v minulosti tvořila jeden celek s dnešní ulicí Sobolovou. V 70 letech minulého století byla rozdělena výstavbou ulice Dlouhé a tramvajového tělesa. V místě tramvajové trati stávala také Bohunická sokolovna. Fotografie je ze 70. let 20. stol.

Ulice získala své poslední pojmenování 29. 8. 1991 podle starého názvu lokality v písčitém terénu. Její první název z 5. 12. 1924 zněl stejně jako dnes Na pískové cestě. V době protektorátu bylo náměstí přejmenováno na Am Sandweg – Na pískové cestě (17.3.1939). Po osvobození byl název 10. 5. 1945 vrácen. Ale již za rok (25. 6. 1946) byl znovu změněn na ulice Sobolova.                                                           Antonín Crha

?????????

20161005181222_00006