Snaha zachránit zpravodaj Naše Bohunice

Datum: 23/09/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Ve snaze zachránit zpravodaj Naše Bohunice

Vážení čtenáři zpravodaje Naše Bohunice, již delší dobu se na mě obracíte se stížnostmi, že se vám nelíbí to, co se odehrává v našem zpravodaji. Konkrétně, že se v něm vyskytují divné a ryze konfrontační články některých opozičních zastupitelů a že z toho důvodu přestáváte zpravodaj číst.

Moc mě mrzí, že se náš časopis stal místem, kde se objevují články, které nesledují primárně rozvoj naší obce, ale často jen nesmyslnou kritiku za každou cenu.

Situaci jsme řešili v Radě městské části a také ji konzultovali s odborníkem na tiskový zákon. Na základě shromážděných informaci rozhodla Rada MČ o vyčlenění jedné stránky našeho zpravodaje na opoziční názory (podobně jako tomu je třeba v brněnském Metropolitanu). Stránka bude jasně označena, aby bylo zřejmé, že jde o opoziční názory. Články, i když například budou obsahovat nepravdivé informace, nebudou dále komentovány. Čtenář bude vědět, že tohle je prostě projev opozice.

Věřím, že tento krok, kdy bude zcela zřejmé, že se jedná o stanovisko člověka stojícího na protipólu snahám současného vedení naší městské části, učiní náš zpravodaj zase vyhledávaným zdrojem informací o místním dění. Ukončí i více než roční snahu hledání cesty ke zklidnění situace, která v dějinách Bohunic nemá obdobu.

Rekonstrukce prostranství při ul. Švermova

V polovině měsíce srpna se rozpoutala na facebooku v diskuzní skupině Naše Bohunice poměrně živá komunikace na téma rekonstrukce prostranství mezi zastávkou tramvaje Švermova a obchodním centrem Kavkaz, které by se mohlo opravovat už příští rok. Zdrojem nesouhlasného stanoviska některých diskutujících byla skutečnost, že více jak 2 roky starý projekt nepočítá s existencí tamních dřevěných stánků. Projekt sám je architektonicky velmi povedený. Kontejnery na tříděný odpad zmizí v podzemí, nově zde nabídne stín několik stromů, přibydou lavičky, odpadkové koše… Část plochy, v místě současných dřevěných stánků bude upravena pro případnou instalaci stánků nových. Ovšem opravdu jiných, kvalitnějších, vzhledově se do nového prostoru hodících.

Na téma nové úpravy prostranství Švermova jsme spolu s panem místostarostou, plánovali svolat na podzim veřejnou diskuzi. Protože je téma živé už nyní, svoláváme besedu na středu 14. září 2016 v 18 hod do jednacího sálu bohunické radnice, ul. Dlouhá 3, (areál Kalinka). Těšíme se na vaši účast i názory.

Investiční akce

Prázdniny byly časem mnoha probíhajících rekonstrukcí a staveb. Ta největší, úprava prostranství při ul. Běloruská u pošty 30 je v plném proudu. Po počátečních bouracích pracech se stavba posunula do konstruktivní fáze.

Z dalších akcí zmíním nově vydlážděný prostor před MŠ Běloruská, rekonstrukci záchodů v ZŠ Vedlejší, v CVČ Labyrint a v hasičce, rekonstrukci kuchyně v MŠ Švermova, nový plot kolem MŠ Amerlingova, nový zahradní domeček v MŠ Uzbecká. V tělocvičně ZŠ Arménská proběhne oprava podlahy a rekonstrukce elektroinstalace. Nový oplocený psí výběh pod ulicí Okrouhlá jste již zřejmě zaznamenali.

A jistě jste si všimli také lokálních oprav chodníků na desítkách míst po celých Bohunicích.

Proběhla i obnova povrchu na dvou asfaltových hřištích při ulici Uzbecká a jednom při ulici Moldavská. Zde se jednalo se o reklamační práce, protože původní povrchy vykazovaly technické závady.

Milí přátelé, přeji Vám pokojný vstup do nového školního roku a radost z každého nového dne.

Antonín Crha
starosta

?????????

?????????