Z historie Bohunic LXXXII.

Datum: 23/09/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté druhé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral dvě fotografie Morávkova náměstí. Správně by podle abecedy měla následovat ulice Moldavská, ale z její výstavby se mi žádnou fotku nalézt nepodařilo.

Náměstí bývalo přibližně v prostoru mezi dnešními ulicemi Spodní a Rolnická. Na severní straně ústilo do ulice Havelkova, na jižní z něj vycházely dvě původní ulice – Spodní a Rolnická. Fotografie jsou ze 70. let 20. stol. Jedna zachycuje prostor kolem kapličky, druhá spodní část s hasičkou v pravém dolním rohu.

Fotografie jsou panoramatickým snímkem vytvořeným slepením několika menších fotek. Autor fotek je patrně bývalý kronikář pan Tošnar.

Ulice získala své poslední pojmenování 25.9.1945 po Josefu Morávkovi (1888-1941), bohunickém učiteli v Horních Heršpicích, sokolském činovníkovi, umučeném nacisty v koncentračním táboře za účast v odboji. Její první název z 5.12.1924 však zněl Náměstí 1. května. V době protektorátu bylo náměstí přejmenováno na Platz des 1. Mai (17.3.1939).

Náměstí zaniklo výstavbou sídliště a jeho název byl zrušen v roce 1997. Dodnes se však toto pojmenování vyskytuje ve starších dokumentech.

Antonín Crha

?????????

?????????????

20160923134825_00002-kopie