KDU-ČSL a EDS pokračují v boji proti korupci, chtějí zřídit institut agenta provokatéra

Datum: 01/12/2009 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha

KDU-ČSL ve spolupráci s Evropskou demokratickou stranou (EDS) dnes předkládají novelu trestního zákoníku a trestního řádu, která zavádí institut tzv. agenta-provokatéra a účinnou lítost. Úprava, kterou navrhuje KDU-ČSL a EDS, čerpá ze slovenské praxe a je považována za úspěšnou.

 „Tímto návrhem KDU-ČSL úspěšně pokračuje ve svém boji proti korupci. Tento krok není posledním námi připravovaným návrhem v této oblasti. Shodu na našich návrzích budeme hledat napříč politickým spektrem,“ uvedl k předložení novely předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda.

„Stomiliardové hospodářské ztráty způsobené korupcí by mohl stát ušetřit a tyto peníze vynaložit účelněji,“ prohlásila předsedkyně EDS Jana Hybášková.

„KDU-ČSL vyzývá všechny, aby bedlivě sledovali, kteří politici nepodpoří tento návrh, neboť to mohou být jedině ti, kteří jsou provázáni s korupcí,“ dodal Svoboda.
—————————————————————————————————————————
Návrhy KDU-ČSL:

1.    Agent provokatér
a.    Agentem provokatérem nemusí být pouze policista, ale i jakákoliv fyzická osoba.
b.    U korupčních trestných činů smí agent provokatér vybízet k jejich spáchání, avšak pouze osobu, u které je vážné podezření z korupce. O trestný čin se bude jednat jen v případě, kdy by pachatel spáchal trestný čin i bez přispění agenta provokatéra – tzv. test integrity.

2.    Znovuzavedení účinné lítosti u korupčních trestných činů. Tj. včasné informování o trestném činu a účinná pomoc při jeho rozkrytí. Pachatel, který projeví účinnou lítost, může být označen až za beztrestného.