Žně pro zloděje

Datum: 19/08/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V době, kdy čtete tento článek jsou v plném proudu letní prázdniny, což znamená, že většina z nás dříve či později vyrazí někam na dovolenou.

Tato doba se stává „žněmi“ pro skupiny vykrádačů bytů. Byť zloději samozřejmě „nepracují“ jen o prázdninách, ale neustále v průběhu roku.

O tom svědčí i případ z měsíce května letošního roku. Z jednoho rodinného domku v jihozápadní části Bohunic, dva ze tří obyvatel bytu odjeli na kratší zahraniční dovolenou. Třetí z nich, seniorka, byla doma sama. Když v noci spala, vloupali se do bytu zloději – přes malé větrací okénko, umístěné relativně vysoko nad okolním terénem. Zcela nehlučně prohledávali celý byt, včetně pokoje, kde tou dobou dotyčná spala a hledali věci vhodné ke krádeži. Poté, co uspokojili své zlodějské touhy, opustili byt oknem přes předzahrádku.

Jistě se shodneme na tom, že už jen pocit, že nám někdo cizí chodí po bytě a představa, co všechno by se mohlo stát, kdybychom se probudili, je značně nepříjemná.

Tento případ není ojedinělý a mnohý z nás jistě slyšel i o dalších podobných případech.

Proto nabádám k co největší obezřetnosti. Sledujme své okolí a nebuďme lhostejní. Zloděj, tak jako v uvedeném případě, zpravidla nejprve místo svého budoucího „působení“ chvíli sleduje a tipuje. Policie bude za každou, byť drobnou stopu, vděčná.

Investiční akce

O investičních akcích jsem psal podrobně v minulém zpravodaji. Za tento měsíc se nic zásadního nezměnilo. Jen fáze rozpracovanosti je jiná, pokročilejší.

Přesto zmíním tři akce. Dne 21.6.2016 byl slavnostně otevřen nový skatepark. Rovněž byl dokončen chodník z ulice Švermova na Osovou. Dokončení nového chodníku i skateparku bylo netrpělivě očekáváno. Proto jsem rád, že jsou obě díla předána do užívání veřejnosti. Zvláště upozorňuji na nový skatepark. Kdo jste jej ještě neviděli, zajděte se podívat. Je to opravdu vydařená stavba. S jistou drobnou nadsázkou ji lze nazvat moderním sochařských dílem. Skatepark najdete v parku při ulici Osová, nedaleko hřiště minigolfu.

Asi největší akcí letošního roku, která je ještě před námi, je rekonstrukce prostranství u Pošty 30 na Běloruské ulici. Stavba zřejmě zkomplikuje přístup k poště, bance, vinotéce a zejména ke schodišti. Prosím vás proto, abyste se v průběhu stavebních prací této lokalitě, ve vlastním zájmu, vyhýbali.

Rezidenční parkování

Opakovaně se na mě obracíte se žádostí o informaci, jak je to se zavedením rezidenčního parkování. Prý jste četli v novinách, že bude brzy zavedeno i v Bohunicích (některé deníky psaly dokonce o dubnu 2016).

Opakuji slib, který jsme vám s panem místostarostou dali, a to že nezavedeme rezidenční parkování bez řádné diskuze, plné informovanosti a souhlasu vás obyvatel. K dnešnímu dni žádné přípravy ze strany brněnského magistrátu, kterých bychom se za Bohunice měli zúčastnit, neproběhly. Nic tedy nesvědčí o tom, že by se přípravy rezidenčního parkování někam posunuly. Jestliže budeme mít z Magistrátu, který je za tuto věc zodpovědný, k dispozici nějaká skutečná fakta, samozřejmě vás s nimi seznámíme. Pak společně rozhodneme, jestli tu rezidenční parkování chceme a je pro nás přínosné, či nikoliv a pak je odmítneme.

Nejrychlejší informace o dění v Bohunicích, diskuze a komentáře najdete na facebooku ve skupině Naše Bohunice.

 Milí přátelé, přeji Vám krásné prázdninové dny plné slunce, pohody a dobré nálady, kterou ať Vám nikdo a nic nezkazí.

Antonín Crha starosta

20160819145424_00001