Z historie Bohunic LXXXI.

Datum: 19/08/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté první pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Malé.

Jedná se o ulici, která již neexistuje. Bývala v místech, kde dnes stojí bytový dům Havelkova 2, naproti cukrárně U mlsné kočky.

Bezprostředně navazovala na ulici Havelkovu a byla spojnicí s ulicí Amerlingovou.

Fotografie je patrně ze 70. let 20. stol.

Je na ní vidět i kříž, který byl z důvodu výstavby sídliště přemístěn. Dnes jej najdeme vedle kostela ve Starém Lískovci.

Ulice získala své pojmenování podle svého vzhledu.

Její první název z 5.12.1924 však zněl Desátková-Zehentgasse. V době protektorátu byl název „otočen“ Zehentgasse-Desátková(17.3.1939). Dále bylo 20.2.1942 pojmenování změněno na Platz des 1. Mai – Náměstí 1. máje. Ale již za pár měsíců se název změnil na Kleine Gasse – Malá, který nesla od 10.5.1945. Tato bohunická ulice zanikla a její název byl zrušen (29.8.1991). Dodnes se však její pojmenování vyskytuje ve starších dokumentech o naší obci.

Antonín Crha

?????????

?????????

81_Mala