Z historie Bohunic LXXX.

Datum: 09/06/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše osmdesáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Lískovecké.

Fotografie je patrně z počátku 80. let 20. stol.

V dáli je vidět věž lískoveckého kostela. Je tedy zřejmé, že ještě neexistuje ulice Souhrady.

Současné pojmenování je z 20. prosince 1952, podle sousední bývalé samostatné obce Starý Lískovec.

Antonín Crha

 

?????????

?????????

20160607123356_00002