Zpravodaj Naše Bohunice

Datum: 09/06/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Z červnového čísla bohunického zpravodaje:

 

Začátkem měsíce května, krátce poté, co jste dostali do schránek nové, květnové číslo zpravodaje Naše Bohunice, za mnou přišla paní, která zpravodaj doručuje do vašich schránek, s prosbou o pomoc. Roznos měsíčníku ji totiž komplikují ti, kterým je určen – tedy obyvatelé některých bytových domů. Její nejčerstvější zkušenost se týkala Gruzínské 1 a Gruzínské 11. Šlo o to, že jí jednotlivci ze zmíněných domů bránili v plnění její povinnosti – tedy doručit zpravodaj do domovních schránek. Obzvláště v G1 narazila na staršího muže, který byl na ni značně hrubý.

Náš bohunický zpravodaj, který právě držíte v ruce, je distribuován zdarma. Nicméně jej nikomu nenutíme. Současně ale nechceme, aby byly Naše Bohunice degradovány na úroveň letáků z velkoprodejen potravin či nábytku.

Proto po distributorovi požadujeme, aby byly noviny vkládány do schránek. Samozřejmě má kterýkoliv dům právo zpravodaj odmítnout. V takovém případě prosíme, aby nám předseda bytové samosprávy písemně sdělil, že zpravodaj obyvatelé domu nechtějí a my jej k nim doručovat nebudeme. Nemůžeme ovšem přistoupit na variantu, že bude náš zpravodaj dáván hromadně někam na skříňku u vchodu, vedle již zmíněných letáků.

Pokud by i nadále docházelo k obdobným situacím, jako při distribuci minulého čísla zpravodaje, budeme nuceni do konkrétních domů distribuci pozastavit, dokud nedojde k vyjasnění, zda zpravodaj obyvatelé domu chtějí.

Většina staveb je v plném proudu

V měsíci květnu naplno běží naše investiční akce. V těchto dnech je dokončován nový skatepark. Dodavatelská firma plánuje uspořádat i slavnostní otevření. Zejména mládež se už jistě těší. Dále bylo dokončeno oplocení dětského hřiště ve vnitrobloku Okrouhlá u ZŠ Vedlejší. Problémy s nestabilním podložím zkomplikovaly výstavbu tolik očekávaného chodníku z ulice Švermova a Osovou. V době, kdy čtete tyto řádky, by měl být problém odstraněn a chodník dokončován. Rovněž vrcholí práce na nové kotelně na radnici. Dosud jsme byli napojeni na kotelnu v prodejně Albert. Toto „soužití“ se však neosvědčilo a působilo mnoho problémů. Nový kotel bude jistě úspornější. Pomalu je dokončován i výběr zhotovitele pro rekonstrukci prostranství u pošty 30 na Běloruské ulici. Na tuto akci jsme získali dotaci 4.000.000Kč z Ministerstva pro místní rozvoj z dotačního titulu Regenerace panelových sídlišť. Na prázdniny jsou plánovány rekonstrukce WC v ZŠ Vedlejší, kuchyně v MŠ Švermova a WC v CVČ Labyrint na Švermově ulici. Na první dvě rekonstrukce jsme získali celkem 2.000.000Kč z rozpočtu města Brna. V MŠ Amerlingova bude přebudován vstup do školky. Rovněž opravíme záchody v přízemí hasičky. Na tuto opravu jsme získali 300.000Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Trochu se nám zkomplikovaly práce na novém psím výběhu nedaleko staré haly TJ Tatranu. Firma, která podala nejnižší nabídku, začala práce v rozporu s projektovou dokumentaci. Nevím tedy, jestli v době, kdy čtete tyto řádky je již výběh hotový.

Některé z nás jistě potěšil nově opravený účelový chodník spojující ulice Na pískové cestě a Neužilovu.

Také jste si jistě všimli sadovnických úprav mezi ulicemi Spodní a Rolnická. Zmizely stromy typu „špendlík“, které jste dlouhodobě požadovali odstranit, pryč jsou i nevzhledné keře a celé území nově dýchá větší volností.

Pingpongový stůl naposledy

Do vnitrobloku ulice Moldavská, vedle fotbalového hřiště, bude potřetí instalován nový pingpongový stůl. Dva předchozí byly nezodpovědným chováním vandalů zničeny. Pokud dojde ke zničení, či poškození i tohoto třetího, už zde žádný další umístěn být nemůže. Proto vás prosím, abyste věnovali pozornost tomu, co se na hřištích děje. A dochází-li k ničení majetku, prosím volejte neprodleně městskou policii. Děkuji Vám.

Nejrychlejší informace o dění v Bohunicích, diskuze a komentáře najdete na facebooku ve skupině Naše Bohunice.

 Milí přátelé, přeji Vám krásné dny plné slunce, pohody a dobré nálady.

Antonín Crha
starosta

20160607123356_00001