Zloději a kazisvěti

Datum: 09/06/2016 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Z červnového čísla bohunického zpravodaje:

 

Často si při své práci kladu otázku, jestli je v naší zemi opravdu krádež a ničení jakéhokoliv majetku skutečně všeobecně odsuzováno, nebo jsou pachatelé za „hrdiny“?

K napsání tohoto článku mě přivedla skutečnost, že 16.dubna 2016 byl několika dobrovolníky osázen bohunický kruhový objezd cca 350 kusy levandulí. Všichni, kteří tam byli mi jistě potvrdí, že jsme z naší práce měli radost a cítili jsme hrdost na dobře vykonanou práci. Oč bylo větší naše zklamání, když ani ne za týden bylo 10 levandulí ukradených! Kladu si otázku, co je to lidi, kteří pro ušetřenou padesátikorunu riskují ostudu, že je někdo chytí? A také, jací jsou to lidé, že si neváží práce druhých? Je to zarážející a smutné.

Ale na toto téma by bylo možné jistě napsat celou knihu. Dovolte mi proto zmínit alespoň několik dalších příkladů. Nedávno se řešilo na facebooku ničení herních prvků a laviček na našich hřištích. Ten, kdo byl ochoten označit pachatele, byl považován za „práskače“ hodného zavržení. Tedy pachatel byl hrdina a ten kdo chtěl zabránit „nepravostem“ byl odsuzován. Mám pocit, že je to nějaké převrácené.

Před více než měsícem sbírala skupina dobrovolníků odpad kolem potoka Leskava. Na konci bývalé zahradnické školy nedaleko „křížku“, uskladnili pytle s tím, co sesbírali. Do druhého dne je nějaké (a teď opravdu hledám vhodný výraz, protože mě napadají jen přívlastky, které nejsou publikovatelné) individuum naházelo do cca 50m vzdáleného potoka. Pár fotek z různých výstřelků bohunických pachatelů najdete uvnitř zpravodaje – včetně uvedených pytlů v potoce.

Milí přátelé, pojďme se společně proti těmto „kazisvětům“ bránit. Jsme-li svědky, volejme městkou polici. Budeme mít naše okolí krásnější a život pohodlnější.

Antonín Crha

20160607123356_0000320160607123356_00001 - kopie