Stav příjímacího řízení do MŠ

Datum: 25/05/2016 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha
Do  mateřských škol v Bohunicích se hlásil v roce 2016 níže uvedený počet dětí:

6. letí: 2 – byly přijaty

5. letí: 4 – byly přijaty

4. letí: 13 – byly přijaty

3. letí: 83 – z toho 72 bylo přijato. Z nepřijatých (9) bylo 5 s trvalým pobytem v Bohunicích, 1 s bydlištěm v     Bohunicích, 2 z jiné MČ, 1 mimobrněnské.

2. letí: 53 – z toho přijaty 3 děti.

Do 31.8.2016 se ještě nějaká místa uvolní. Lze tedy předpokládat, že všechny tříleté děti budou přijaty.

Antonín Crha
starosta

P1070961