Postup prací na nové školce k 26.11.2009

Datum: 26/11/2009 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Ve čtvrtek 26.11.2009 jsem se zúčastnil kontroly postupu prací na
přestavbě kotelny na školku. Práce postupují podle plánu. Jsou již nová
okna, rozvody topení a vody, splachovače na WC jsou obezděné, jsou
hotové vnitřní příčky přípravny jídla, vstupních prostor a šatny. Byla
odkontolovaná izolace střechy. Byl odsouhlasen postup venkovní
hydroizolace.
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma, která dodá vnitřní nábytkové vybavení. Vítěze ještě musí schválit Rada MČ.
Ředitelka
MŠ Běloruská  paní Věra Nováková jedná s Jihomoravským krajem o
dodatečných finančních prostředcích na mzdy učitelek a zaměstnanců,
dále s příslušnými institucemi o dodávkách vody, topení a elektřiny.
Antonín Crha