Z historie Bohunic LXXIX.

Datum: 04/05/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté deváté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Lány.

Fotografie je ze 70. let 20. stol.

Na levé straně je vidět bývalou starou bohunickou školu, kde dnes sídlí Centrum volného času a knihovna.

Současné pojmenování má ulice od 25.9.1946 – podle starého názvu místní polní tratě.

Svůj první název pak získala 5.12.1924 Na lánech

K prvnímu přejmenování došlo za okupace 17.3.1939 na Auf den Huben – Na lánech. Během II. světové války (9.5.1942) změnila ulice název ještě na Gerspitzer Strasse – Heršpická třída

Ihned po válce (10.5.1945) pak na Heršpická třída.

Antonín Crha

79_Lány u CVČ_MČ

Lany