60 Odhalování památníku protikomunistického odboje

Datum: 23/11/2009 | Kategorie: Zajímavosti z práce starosty | Autor: Antonín Crha

Zleva: Mudr.Daniel Rychnovský, 1. náměstek primátora města Brna,
Mons. Jan Mikulášek, biskupství brněnské
P.Mgr. Pavel Opatřil, farář bohunické-lískovecké farnosti,
manželé Jan a Sabina Kratochvílovi, autoři památníku

Foto Ing. Petr Omelka