Pozor, ať vám neodtáhnou auto!

Datum: 11/04/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pozor, ať vám neodtáhnou auto!

Milí bohuničtí spoluobčané, období měsíce dubna a část května jsou vždy doprovázeny nepopulárními dopravními nepříjemnostmi – blokovým čištěním. Po zimě, během jedenácti dnů, postupně uklidíme silnice v celých Bohunicích. Letos to bude ještě o něco složitější, protože budeme současně obnovovat vodorovné dopravní značení – tzn. znovu stříkat čáry na parkovištích. Prosím poznačte si dobře termíny blokových čištění ve vašem okolí, ať je co nejméně odtažených vozidel. Termíny najdete uvnitř zpravodaje. Uklidit silnice musíme, ale nechceme, abyste tím trpěli více, než je nezbytně nutné.

V této souvislosti jsme vám slíbili, že zajistíme esemeskový informační systém, pomocí kterého vás budeme o plánovaných odtazích informovat. Pracujeme na tom a během letošního roku bude hotov. Pak vám bude stačit se zaregistrovat a informace o uzavírce vám od nás přijde zdarma přímo do vašeho telefonu.

Dopravní značka B4 – zákaz vjezdu nákladních vozidel

Od nového roku dostala z důvodu změny zákona O provozu na pozemních komunikacích nový význam dopravní značka B4 – zákaz vjezdu nákladních vozidel (viz obrázek). Zatímco dříve znamenala zákaz vjezdu nákladních vozidel převyšujících hmotnost 3,5t, nově se vztahuje na všechna vozidla kategorie „N“ – tedy na všechna auta typově zařazená jako nákladní. V některých případech jde i o větší osobní vozy. V Bohunicích je v současnosti mnoho těchto značek. Snažíme se najít smysluplné řešení vzniklé situace. Bohužel jakékoliv změny dopravního značení trvají minimálně rok, a tak je třeba se s novým významem této značky prozatím smířit a respektovat ji, abyste se vyhnuli zbytečným sankcím ze strany policie.

Hloubková kontrola z OKO

V nedávné době byla činnost úřadu městské části podrobena hloubkové kontrole ze strany OKO – neboli Odboru KOntroly Magistrátu města Brna. Více než 3 měsíce trvající kontrola oblastí zadávání veřejných zakázek, poskytování dotací, evidence tiskovin a majetku, účtování, nakládání se svěřeným majetkem, hospodaření apod. proběhla s výsledkem více než uspokojivým. Drobná zjištění, která mají charakter spíše metodických nedopatření a jdou na vrub zbytečné byrokracie, považuji za zcela nepodstatná. Našim úředníkům za dobře odvedenou práci patří velký dík.

Prosím, nekrmte!

Velmi často se setkávám s tím, že leckde vidím v trávě rozházené drobky chleba či rohlíků, nebo i celé misky s krmivem. Prosím, nedělejte to a nekrmte. Dobrý úmysl nakrmit ptáčky či jiná zvířata vede k nesprávným důsledkům. Krmení konzumují především potkani a případně holubi. Obojí jsou dlouhodobě ve městě Brně i v naší městské části považováni za škodné a zdraví nebezpečné živočichy. Jak potkani, tak holubi roznáší řadu na člověka přenosných nemocí. Současně také ti, kteří takto umisťují na prostranství potraviny a různé krmivo se proviňují proti vyhlášce o znečišťování veřejného prostranství a vystavují se tak nebezpečí udělení pokuty. Prosím Vás tedy ještě jednou: „Nekrmte!

Ještě k investičním akcím

Konečně bylo dokončeno nové parkoviště na ulici Spodní. Skončilo tím mnohaleté snažení proměnit nevzhlednou štěrkovou plochu v pohodlné parkoviště.

Opět začala výstavba betonového skateparku, na který se těší jistě zejména mládež. Podepsali jsme smlouvu s firmou na výstavbu chodníku Švermova – Osová. Již probíhají přípravné práce jako třeba vytyčení podzemních kabelů. Obdobně je na tom i výstavba oplocení psího výběhu. Vyměnili jsme šest odpadkových košů, které nám bohuničtí „pyrotechnici“ zničili o Silvestrovské noci třaskavinou. Umísťujeme několik chybějících laviček a jeden dětský kolotoč. Oplocení dětského hřiště při ulici Okrouhlá se vyrábí.

Ukliďme Česko

Městská část Brno-Bohunice se připojila k celorepublikové aktivitě Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz). Akce proběhne 16. dubna 2016.

Kdo by měl zájem, může přijít pomoct uklízet kolem potoka Leskava (sraz v 9 hod. na mostku přes potok na Podsedkách). Základní pomůcky jako rukavice a pytle budou, dle příslibu, k dispozici. V rámci této akce také vysázíme levandule na kruhovém objezdu. Zájemci o pomoc mají sraz v 9 hod. u kruhového objezdu na ulici Čeňka Růžičky. Bude ideální, když si vezmete jednoduché drobné nářadí na sázení sebou.   Jako třetí akce proběhne sběr šatstva pro Charitu. Plakát najdete uvnitř zpravodaje.

Milí přátelé, v době, kdy píši tyto řádky, svítí krásně slunce. Přeji Vám, radost z probouzející se přírody, hodně spokojenosti, dobrou náladu a zejména slunce v duši.

Antonín Crha
starosta

20160408144431_00001

?????????

?????????