Z historie Bohunic LXXVIII.

Datum: 11/04/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté osmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Jihlavské.

Fotografie je z roku 1973, tedy velmi krátce před zahájením výstavby sídliště. Na pravé straně je již patrný jeřáb signalizující výstavbu prvního panelového domu na ulici Uzbecké. Jak je z obrázku zřejmé, jedná se o spojení dvou fotografií.

Současné pojmenování má ulice od 10.5.1945 podle směru ulice k výpadové komunikaci na Jihlavu.

Svůj první název pak získala 5.12.1924 a zněl Na padělkách. K prvnímu přejmenování došlo za okupace 17.3.1939 na Auf den Unterteilen – Na padělkách. Ještě během II. světové války změnila název na Iglauer Strasse – Jihlavská (10.1.1940).

Foto: A. Tošnar

Antonín Crha

78_Jihlavská-Tošnar

?????????

?????????