Jaro

Datum: 14/03/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Měsíc březen řadíme mezi jarní měsíce. A protože v našich končinách již několik let žádná zima nebyla, a není zřejmé jestli vůbec někdy bude, stává se březen „teplou nadějí“ po blátivém a nevýrazném zimním období. Na teplo a probouzející se přírodu se jistě všichni těšíme.

S pomalým příchodem jara se opět probouzí i naše aktivity související se zlepšováním našeho okolí. Možná, že kácení stromů tak úplně se vylepšením prostředí nesouvisí, ale je také potřeba. Letos toho však na kácení není připraveno mnoho. Topol ve psím výběhu na ulici Pod Nemocnicí byl nemocný, odstranění stromů „špendlíků“ u hřiště na ulici Spodní jste si vyžádali vy sami, stromy na ulici Spodní směrem k parkovišti už jsou za hranicí životnosti a musí být obnoveny. Kácení čeká i některé nemocné stromy v zahradě MŠ Amerlingova. Pokácené stromy se samozřejmě budeme snažit nahradit novými.

Plánované investiční akce

Na letošní rok máme také nachystanou celou řadu investičních akcí (viz text níže). Když se nám na ně podaří sehnat peníze, bude zase naše okolí o trochu hezčí.

Jen co nám dovolí počasí, bude pokračovat rekonstrukce skateparku, kterou započala stavební firma v loňském roce. Naše děti a mládež se již jistě těší. Dokončení je ve smlouvě dohodnuto do 31.5.2016

Oplocený psí výběh a dětské hřiště

V blízké době začneme s pracemi na oplocení druhého psího výběhu, který se bude nacházet ve střední části Bohunic, kousek od staré haly TJ Tatran Bohunice. Bude koncipován trochu jinak než stávající výběh na ulici Pod nemocnicí – především ve smyslu více prostoru ke skutečnému vyběhání pejsků.

Jak již víte, máme snahu oplotit každý rok jedno dětské hřiště. Letos padla volba na to ve vnitrobloku Okrouhlá nedaleko ZŠ Vedlejší.

Obě akce mají naplánované ukončení do začátku prázdnin. Předpokládáme však, že doba realizace bude zásadně kratší.

Chodník Švermova – Osová

V době, kdy čtete tyto řádky již bude znám vítěz výběrového řízení na výstavbu chodníku od konce ulice Švermova na přestupní terminál MHD Osová. Poté, co jsme minulý rok konečně po dlouhém úsilí získali souhlas vlastníka jednoho z pozemků pod plánovaným chodníkem (rodiny Kohnů), a zajistili dostatek finančních prostředků, už nebrání nic jeho výstavbě. Doufáme, že do našeho záměru nevstoupí nějaké další neočekávané okolnosti.

Školy a školky

Každý rok věnujeme nemalé finance na zvelebení škol a školek. Letos jsme připraveni na rekonstrukci záchodků v ZŠ Vedlejší, v centru Labyrint a na rekonstrukci kuchyně v MŠ Švermova. Projekčně připravujeme i dokončení rekonstrukce školního hřiště ZŠ Arménská. Tyto akce proběhnou, jestliže se nám na ně podaří sehnat peníze. Doufám, že na některé seženeme zdroje z města Brna.

Doprava

Jestliže nám po cca třech letech jednání konečně vyhoví Odbor dopravy Magistrátu města Brna, tak bychom rádi vrátili zpět chybějící příčný práh na ulici Havelkova. Také často voláte po zřízení přechodu směrem od „Kalinky“ dolu k ZŠ Arménská, protože je na této „trase“ velký pohyb lidí. Máme to v plánu. Snad se to podaří s Odborem dopravy MMB domluvit (dříve než za cca tři roky). Dále pracujeme na zajištění nasvícení nebezpečného a špatně přehledného přechodu mezi ulicemi Hraničky a Švermova.

Další větší akce

Požádali jsme o finanční prostředky z dotačního titulu „Regenerace panelových sídlišť“ vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Letos chceme prostředky využít na rekonstrukci prostranství na ul. Běloruská před poštou. Také budeme hledat finanční zdroje na rekonstrukci prostranství nedaleko zastávky tramvaje Švermova – u „Kavkazu“. Rovněž připravujeme projekt na zpřístupnění tramvajové smyčky Švermova z ulice Dlouhá.

Nové parkoviště na ul. Spodní

Jistě jste si všimli, že výstavba nového parkoviště na ulici Spodní probíhala (s malou pauzou) celou zimu a území se rychle mění doslova před očima. Půjde-li vše podle plánu a obnoví-li po zimě firma na výrobu asfaltu včas svoji činnost, bude parkoviště předáno do užívání do konce měsíce března.

Milí přátelé, přeji vám krásné jarní měsíce, radost z probouzející se přírody a také, aby zdárný a bezproblémový průběh plánovaných akcí přispěl k vaší spokojenosti a dobré náladě.

Antonín Crha
starosta

20160314140639_0000420160314140639_00005