Z historie Bohunic LXXVII.

Datum: 14/03/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté sedmé pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Hummené.

Fotografie není datovaná, ale je patrné, že pochází z období 1. republiky.

Zachycuje ulici Humennou (bílá šipka) v době, kdy byla postavena pouze strana směrem ke Starému Lískovci. Ulice dokonce v této době i do katastru Lískovec patřila. V rohovém domě na horní části ulice býval v minulosti obchůdek (na fotografii je zřetelně vidět), který ještě někteří z nás pamatují.

Současné pojmenování má ulice od 25.9.1946 podle její polohy na okraji obce.

Svoje první pojmenování pak získala 20.2.1942 s názvem Hinter der Tenne – Za humny. Od 10.5.1945 nesla název Za humny.

Antonín Crha

77_Humenna_El_Premyslovny

 

20160314140639_00006