Z historie Bohunic LXXVI.

Datum: 14/03/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté šesté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Hraničky.

Fotografie je patrně z konce 60. let, nebo z počátku 70. let 20. století. Obrázek je mírně rozmazaný, ale jeho místopisnou výpovědní hodnotu to jistě nesnižuje.

Současné pojmenování ulice je podle původního místního názvu polní tratě ležící na okraji katastru.

Svoje první pojmenování získala ulice 5.12.1924 s názvem Na hraničkách. Od 17.3.1939 nesla název Grenzgasse – Na hraničkách. Za války měnila název hned dvakrát, a to nejprve 31.3.1942 na Leskauer Gasse – Leskovecká  později 26.6.1942 Strutzer Strasse – Troubská třída. Po válce se krátce jmenovala Troubská třída (10.5.1945)

Současný název Hraničky pak má od 25.9.1946. Foto je od bývalého kronikáře pana Tošnara.

                                 Antonín Crha

76_Hraničky 3_Tošnar

20160314140639_00002