2003/06 – Kdo je kdo na radnici (rozhovor při nástupu do funkce místostarosty)

Datum: 31/08/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V Bohunicích máme nového místostarostu a proto dnešních pár otázek patřilo pochopitelně jemu. Stal se jím pan Antonín Crha, který jako první náhradník z kandidátky KDU-ČSL nastoupil do ZMČ místo odstoupivšího Ing. Sedláčka.

Pane místostarosto, jste nová tvář na radnici a měli bychom Vás představit. Jste ochoten našim čtenářům říci něco o sobě?
Jistě, rád. Je mi 42 let, jsem 18 let šťastně ženatý a s mou ženou máme tři děti, 2 chlapce a děvče. Nejstaršímu synu je 17 let, nejmladšímu 9 let, uprostřed je 15letá dcera. Bydlíme v menším rodinném domku v jihozápadní části Bohunic.
V naší městské části bydlím od té doby, co jsem se naučil chodit a mluvit. Prožil jsem zde chvíle příjemné i ty těžší. Už jako dítě jsem sledoval výstavbu východní části sídliště a jako dospělý pak pozoroval dostavbu ve střední části Bohunic – v okolí bohunické kapličky.
K mým největším koníčkům patří sport – sportuji rád a s chutí. Chvíle odpočinku trávím nejraději v přírodě, s rodinou a přáteli. Jsem členem KDU-ČSL. Posledních osm let jsem pracoval v pojišťovně Kooperativa na oddělení likvidace pojistných událostí.
Jinak jsem spíše technicky a prakticky založený typ. Poměrně dobře se orientuji v oblasti financí, což souvisí také s mým předchozím zaměstnáním. Odbory na radnici, které by měly spadat do mé gesce tzn. technický, stavební a sociální a školský mi vyhovují a jsou mi blízké.

Práce na postu místostarosty je pro Vás zcela nová. Nebojíte se jí?
Asi by bylo na pováženou, kdybych neměl žádné obavy a alespoň trošku se neobával toho, co mě čeká. Samozřejmě si kladu otázku, co přinese budoucnost mně i celé naší rodině. Hodně jsem zvažoval, zda kandidaturu na tento post přijmout. Velmi mě ovlivnila a pomohla mi důvěra odstupujícího místostarosty ing. Sedláčka a vedení místní organizace KDU-ČSL, která mě na tento post nominovala. A v neposlední řadě důvěra a podpora mé rodiny, která je pro mě velkým zázemím. Takže kousek obav tu je, ale současně velké odhodlání a chuť do práce.
Již několik let sleduji velmi pozorně práci našich zastupitelů. Zprávy z rady MČ zveřejňované v „Našich Bohunicích“ patři vždy k tomu prvnímu, co si přečtu. Několikrát jsem se, zejména v poslední době, účastnil veřejných zasedání zastupitelstva MČ.
Poslední indicie, která mě přesvědčila, že jsem se rozhodl správně byla volba samotná a především důvěra převážné většiny zastupitelů, kterou jsem při volbě dostal. Velmi podstatná pro práci na radnici je pro mne také skutečnost, že na úřadu jsou schopní lidé, zkušení vedoucí odborů v čele s panem tajemníkem, kteří mě potěšili vstřícností s jakou mne přijímají.

Pro naše čtenáře nejste zcela neznámou osobou. Mnozí Vás znají jako člena redakční rady, mimo jiné i jako organizátora soutěže „Poznej naše Bohunice“. Budete mít na redakční práci čas i jako místostarosta?
Čas si určitě najdu. Činnost v redakční radě mě baví a zajímá. Nápad se soutěží jsem měl v hlavě již delší dobu. I když v Bohunicích žiji odmalička a troufnu si říci, že je znám poměrně dobře, z počátku jsem měl trochu obavu, zda do soutěže najdu dost objektů a zejména, jestli na ni vůbec někdo zareaguje. Zajímavých míst jsem však našel minimálně ještě na další rok a zájem o soutěž mě mile překvapil.

Čeho byste chtěl ve své práci na radnici dosáhnout, na co se chcete zaměřit, máte konkrétní představu o své práci, nějaký program?
Na to, abych stihl vypracovat nějaký speciální osobní program se všechno seběhlo hodně rychle. Můj předchůdce udělal zde na radnici mnoho dobrého a určitě je na co navazovat. KDU-ČSL má rovněž smysluplný program, se kterým šla do posledních voleb. To jsou sloupy, na kterých chci stavět. Přál bych si, aby Bohunice byly čtvrtí, kde budou lidé rádi bydlet a odkud nebudou odcházet. V tomto smyslu je třeba podpořit například rodiny s dětmi a vytvořit pro ně z Bohunic místo příjemné k životu a bydlení. Když se zde budou rodiny cítit dobře, budou tu zůstávat také dnešní děti a Bohunice budou mít budoucnost. Rozhodně nechci zapomenout také na starší generaci, na sociálně slabší a na ty, kteří si nemohou pomoci sami, tzn. na občany handicapované a nějakým způsobem znevýhodněné. Rád bych také něco udělal pro motivování našich občanů, aby jim na Bohunicích opravdu záleželo, abychom se společně snažili něco udělat pro svoje okolí, pro místo, kde všichni žijeme. V této souvislosti bych chtěl také upozorňovat na dobré věci, které se kolem nás dějí, na příklady, kterých je u nás dost a často se o nich jen neví.

Mnozí lidé si možná kladou otázku co od Vás mohou očekávat. Co byste jim vzkázal?
Rád bych všem v prvé řadě řekl, že si vážím důvěry, kterou jsem dostal především díky hlasům voličů a také zastupitelů při samotné volbě a že za tuto důvěru děkuji. Dále bych rád všechny ujistil, že udělám všechno proto, abych občany Bohunic nezklamal a mé volební období využil k realizování užitečných a rozumných věcí.
Lidem v Bohunicích bych na závěr rád vzkázal, že jsem připraven věnovat náležitou pozornost záležitostem, které je trápí a ve kterých bych jim mohl být nápomocen. Rád se s nimi ve své nové funkci setkám.

Děkuji za rozhovor -Holý-