Z historie Bohunic LXXV.

Datum: 18/01/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté páté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Havelkova. Jedná se asi o nejstarší, v současnosti stále existující, bohunickou ulici.

Fotografie je ze 70. let 20. století, krátce před demolicí levé (severní) strany a výstavbou panelových domů.

Současné pojmenování ulice je po Ladislavu Havelkovi (1900-1942), bohunickém učiteli a osvětovém pracovníkovi, umučeném nacisty v koncentračním táboře Mauthausen pro účast v odboji.

Svoje první pojmenování získala ulice 5.12.1924 s názvem Brněnská, protože se po ní jezdilo do centra Velkého Brna. Od 3.1.1939 nesla název Karla Čapka. Za války měnila název hned dvakrát, a to nejprve 17.3.1939 na Brünner Gasse – Brněnská, dále pak 20.2.1942 na Brünner Strasse – Brněnská. Po válce se krátce znovu jmenovala Brněnská (10.5.1945). Současný název Havelkova pak má od 25.9.1946.

                                 Antonín Crha75_Havelkova

20160118111755_00003