Rozpočet Bohunic na rok 2016

Datum: 18/01/2016 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Na co máme aneb rozpočet Bohunic na rok 2016

Začátek každého roku je vždy ve znamení různých předsevzetí, která budou doprovázet náš život mnoho následujících dní. No, možná u některých z nás zase tak mnoho dní ne, ale aspoň se o to pokusíme ☺.

Každý začátek nového roku je ale i obdobím, kdy se obce začínají řídit novým rozpočtem. Ne jinak je tomu u nás. Pro každou obec je její rozpočet jedním z nejvýznamnějších dokumentů, kterými se zvolení zastupitelé zabývají. Vážnosti okamžiku jeho projednávání a schvalování na veřejném zasedání zastupitelstva městské části 16. prosince 2015 předcházel několikaměsíční proces přípravy a zvažování, na co naše skromné prostředky stačí a co jsme schopni za ně v Bohunicích udělat. A tak jednotlivé řádky rozpočtu napoví, co nás v roce 2016 čeká. Pro zájemce o hlubší studium našeho rozpočtu mohu odkázat na naše stránky www.brno-bohunice.cz, nebo na tzv. rozklikávací rozpočet, který naleznete na webových stránkách města Brna.

Příjmy

Vše se vždy odvíjí od toho, kolik peněz nám „přiteče“. Střízlivý a realistický odhad říká, že by to v r. 2016 mohlo být 63.080 tis. Kč. Příjmy rozdělujeme na 3 kategorie. První se říká daňové příjmy (jsou to daně a poplatky). Zde dostaneme odhadem 3.081 tis. Kč. Druhý typ jsou různé transfery, z nichž nejdůležitější je dotace z města Brna ve výši 36.564 tis. Kč. Poslední jsou finance, které (řekněme zjednodušeně) dokážeme vydělat. Jsou to 4.164 tis. Kč.

Výdaje

Výdaje mají mnoho oddílů, a tak zmíním aspoň některé, o kterých se domnívám, že by vás mohly zajímat. Čištění komunikací nás stojí ročně 4.348 tis. Kč; školy a školky 13.395 tis. Kč, ochrana životního prostředí 6.715 tis. Kč, jednotka sboru dobrovolných hasičů 514 tis. Kč a činnost místní správy 19.530 tis. Kč.

Investice

V rozpočtu máme rezervované peníze i na několik menších investičních akcí. Například na vybudování chodníku z ulice Švermova na ulici Osová, případně na schodiště na smyčku tramvaje Švermova 2.300 tis. Kč, na rekonstrukci skateparku 4.000 tis. Kč, zateplení ZUŠ 500 tis. Kč, výstavbu kotelny a rekonstrukci archívu radnice 1.500 tis. Kč. Dále počítáme s částkou 2.000 tis. Kč jako spoluúčast pro žádost o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rekonstrukci prostranství před poštou na ulici Běloruská a spoluúčast pro případ poskytnutí dotace na rekonstrukci prostranství u „Kavkazu“. V rozpočtu jsou nachystány i další finanční zdroje na menší akce, z nichž vybírám např. vybudování nového oploceného psího výběhu (550 tis. Kč) a rekonstrukci dětských hřišť (300 tis. Kč)., mezi které patří i instalace oplocení dětského hřiště a pískoviště při ulici Okrouhlá – Pod Nemocnicí.

V rozpočtu počítáme i s prostředky ve výši 1.600 tis. Kč na přípravu nových projektů. Jsou to například parkování na ul. Vedlejší a pod Nemocnicí, oprava „sociálek“ v ZŠ Vedlejší a v Labyrintu, další etapa rekonstrukce hřiště ZŠ Arménská a konečně zřízení rezervoáru na studniční vodu.

Prezentace projektu Rezidenční parkování

Když se někdy spolu potkáme, často se diskuze stočí na nedostatek parkovacích stání a případné zavedení tzv. Rezidenčního parkování v Bohunicích. Projekt je připravován na „velkém“ městě Brně již řadu let. Na základě znalostí tohoto projektu se mi zdá, že to není pro Bohunice ta nejlepší cesta jak získat více parkovacích míst. Nicméně nechci a ani nemohu být tím, kdo zavedení bude blokovat. Zejména, pokud by se ukázalo, že se mýlím a že je to projekt přínosný. A tak jsme se rozhodli zorganizovat na 20.1.2016 veřejnou prezentaci projektu Rezidenčního parkování. Cílem akce, která se uskuteční od 17:30hod. v zasedacím sále bohunické radnice (Dlouhá 3) je, se s projektem seznámit. Prezentaci povedou pracovníci společnosti Brněnské Komunikace a.s. a zástupci Odboru dopravy MMB.

Milí přátelé, přeji vám vše dobré v nadcházejícím roce 2016, ať je pro vás rokem dobrých zpráv a splněných přání.

Antonín Crha
starosta

20160118111755_00001 20160118111755_00002