Rekonstrukce parkoviště na ul. Spodní začíná

Datum: 26/11/2015 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na začátku prosince by měly být zahájeny práce na přeměně štěrkové plochy na ul. Spodní v nové parkoviště.

Projekt, který si těžce probojovával cestu přes různé odbory a orgány města Brna, je připraven k realizaci.

Stavební firma začne vybudováním retenční nádrže. K tomu je třeba uzavřít asi 1/4 parkoviště.

V lednu (záleží na počasí) bude uzavřena polovina plochy, kde budou práce pokračovat. Na druhé polovině se bude moci parkovat. V únoru až březnu pak bude nutné uzavřít parkoviště celé. Dokončení lze očekávat na začátku dubna. Obrázky projektů jednotlivých etap viz níže.

Antonín Crha
starosta

Projekt

?????????

1. etapa – prosinec

Území, na kterém se bude pracovat v prosinci

2. etapa  – 1/2 parkoviště (leden, únor)

 

1. fáze celkové rekonstrukce - polovina plochy parkoviště - leden a únor

Dopravní značení P1040823