2009.10.12 – Jak dál v brněnském zdravotnictví

Datum: 14/10/2009 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha

Na 2. 10. 2009 jsem svolal  pravidelnou schůzku ředitelů brněnských nemocnic, abychom  společně hovořili o vzájemné součinnosti a potřebách brněnského zdravotnictví .
Cílem je zajistit kvalitní péči pro nás Brňany a často i pro pacienty z širokého okolí města Brna, protože  brněnské zdravotnictví je nadregionální a v mnoha oblastech i celorepublikově unikátní.
Všechny trápí přetíženost brněnských nemocnic a často dlouhé čekací doby  v některých odbornostech, jako jsou např. urologie a ortopedie. Diskuse se  samozřejmě nevyhnula ani  postavení Úrazové nemocnice v síti  brněnských nemocnic a její dalšího směřování pod zřizovatelskou taktovkou města Brna
Z diskuse vyplynuly   důležité závěry, které je třeba postupně uvádět v život.
Velké nadregionální nemocnice, jako je Fakultní nemocnice (FN) Brno, Fakultní nemocnice U svaté Anny a  Masarykův onkologický ústav (MOÚ) jsou zaměřené  na specializovanou medicínu a poskytují péči často pro celou Moravu. Jsou přeplněny pacienty a nezbývá jim  často kapacita na běžné standardní zákroky. V tomto je třeba, aby je doplňovaly  standardní brněnské nemocnice – jako je nemocnice Milosrdných bratří, Úrazová nemocnice a Vojenská nemocnice. Všechny tyto nemocnice jsou dlouhodobě  etablované, mají svou spádovost a žádná netrpí nedostatkem pacientů. Nemocnice navíc dobře spolupracují a snaží se maximálně uspokojovat poptávku po běžných  výkonech, která je stále aktuální.
V tomto smyslu budu opakovaně apelovat na všechny  subjekty , které mají co rozhodovat o zdravotnictví, aby tento model podporovaly, aby nebyla věčná nejistota, zdali Vojenská nemocnice bude, či nebude zrušena a podobně.
V diskusi jsme rovněž otevřeli otázku dalšího zaměření Úrazové nemocnice. V situaci, kterou jsem popsal není vůbec pochyb o tom, že tato nemocnice má v brněnském zdravotnictví své místo – bude dále poskytovat služby se zaměřením na pohybový aparát, postupně bude modernizována a spojenými silami tak budeme dohánět  40ti letý dluh, který zde vznikl nedostatečnou investiční podporou. Se zdravotními pojišťovnami bude znovu a opakovaně třeba jednat o úhradách péče, kterou tato nemocnice poskytuje, tak aby byla adekvátní počtu lůžek  a struktuře. S vedením FN Brno jsme se shodli na tom, že jak město Brno, tak FN Brno zbytečně zatěžuje soudní spor o majetek umístěný v Úrazové nemocnici. Budeme se jej znovu snažit řešit s ministryní zdravotnictví, tak aby byl vyřešen mimosoudně.
Všechny zúčastněné trápí přetíženost některých odborností – zejména  zmíněné urologie a ortopedie. Proto budeme jednat  s vedením zdravotních pojišťoven o lepším rozprostření této péče  v ambulantním sektoru, aby nedocházelo k nežádoucí koncentraci  v nemocnicích  a až 8 hodinovému neúnosnému čekání. Podobně bude třeba řešit přetíženost odborných pracovišť v MOU tak, aby vznikla nová ubytovací kapacita pro pacienty, kteří přijíždějí např. k radioterapii z větší vzdálenosti a potřebují lůžko, které není např. intenzivní, ale je napojeno na nemocniční dohled v areálu pracoviště. Tento trend je třeba podporovat a je velmi žádoucí.
Podobně je třeba řešit neúnosnou situaci s parkováním u Dětské nemocnice. Poté, co v Dětské nemocnici byla koncentrována služba dětské pohotovosti pro celé Brno – což byl velmi dobrý a koncepční krok, je zde problém s parkováním, což  často vede k infarktovým situacím.
Dalším velkým  problémem je nedostatek kvalitních lůžek pro dlouhodobě nemocné.V Brně máme krásný areál na Červeném kopci, který by pro tento účel byl maximálně vhodný svou klidnou polohou a blízkostí nemocnice Milosrdných bratří, která zde zajišťuje potřebné konsiliární služby. Jde však o získání nutných financí na investice v této oblasti. Současná Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), která zde je, je dlouhodobě neudržitelná z hlediska  naprosté zastaralosti  a neefektivity provozu, je třeba ji modernizovat a kapacitně navýšit, aby poskytovala dobré a moderní zázemí všem potřebným.
Podobně jako Lékařská služba první pomoci (LSPP) v Úrazové nemocnici. Zde se jeví jako důležité, aby byla zpět do této lokality zavedena LSPP v oblasti zubní pohotovosti. K jednání je však třeba součinnosti soukromých zubních lékařů, proto nelze věc vyřešit okamžitým rozhodnutím.
Závěrem mohu konstatovat, že schůzka byla velmi potřebná, on-line spolupráce a vzájemný dialog všech budou pokračovat k trvalému zlepšování  zdravotnického systému ve městě Brně.MUDr. Daniel Rychnovský
          1. náměstek primátora