2009.10.09 – Tiskové prohlášení k postoji prezidenta k ratifikaci Lisabonské smlouvy

Datum: 12/10/2009 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha

Prezident republiky není soukromá osoba. Je součásti moci výkonné a je hlava našeho státu. Jeho povinností je ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Všechny podmínky ratifikace smlouvy byly splněny. Obě komory Parlamentu s ní vyslovily souhlas.


Ústavní soud již jednou rozhodl, že Lisabonská smlouva jako právní text je v plném souladu s naší Ústavou. Ratifikace je projevem vůle naší země. Jakákoliv další podmínka ratifikace je jen obstrukce a možná soukromý názor jednoho člověka. Obojí je proti zájmům naší země.


Postoj Václava Klause je dávno vyvrácen posudky renomovaných právních autorit nejen u nás, ale i na evropské úrovni, podle kterých se právo Evropské unie nevztahuje na poválečné uspořádaní Evropy včetně majetkových vztahů. To Václav Klaus dobře ví.


Prezident nemá právo postavit sebe nad zemi, jejímž je prezidentem Svým postojem činí z naší země nevěrohodného partnera v celé Unii. Jako demokrat slíbil věrnost své zemi. Občané České republiky neslibovali věrnost Václavu Klausovi. Čestný člověk dodržuje svůj slib. Věřím, že Václavu Klausovi záleží na jeho cti.


Vyzývám všechny odpovědné představitele politického, veřejného, soukromého, intelektuálního, ekonomického a duchovního světa, abychom se sjednotili a vyzvali Václava Klause, aby se choval jako náš prezident.


Cyril Svoboda
předseda KDU-ČSL