Proč se kácí v lesíku Pod Nemocnicí

Datum: 16/11/2015 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V lesíku Pod Nemocnicí probíhá plánovaná obnova zeleně. Stávající stromy byly vysázeny na konci 70. let 20. stol. a to velmi hustě. V minulosti patřil lesík do katastru městské části Starý Lískovec, která se o něj nestarala. Z odborného posudku je jednoznačně zřejmé, že stav porostu je havarijní, a pokud by nebyla prořezávka provedena, hrozilo by v krátké době odumření celého porostu viz odborný posudek.

V rámci probíhající obnovy zeleně, která je prováděna na základě odborně zpracované projektové dokumentace, bude provedeno prořezání dřevin tak, aby ty perspektivnější měly lepší podmínky, a dále bude provedena dosadba kvalitních dlouhověkých zejména listnatých stromů, a bude také založen trávník. Výsledkem by měl být více rozvolněný porost, který bude nadále plnit funkci optické a hygienické clony.

Antonín Crha
starosta

Odborný posudek str. 3Odborný posudek str. 4Odborný posudek str. 5Konečná podoba lesíku.