2009/10 – Problém

Datum: 06/10/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Jednoho slunného červnového dne jsem zadumám kráčel na tramvajovou zastávku Švermova. V hlavě se mi honila spousta myšlenek. V duchu jsem probíral nějaký důležitý problém, který se týkal Bohunic.
Na zastávce mě vyrušil přátelský dívčí pozdrav. Probral jsem se ze svého zamyšlení a spatřil dceru svého dlouholetého přítele oblečenou, v pěkných letních šatech. Nedalo se přehlédnou, že byla trochu rozrušená. V rozhovoru jsme nastoupili do tramvaje a já zjistil, že naše mladá přítelkyně právě směřuje na svůj absolventský koncert do ZUŠky na Vídeňskou ulici. „Pod kopcem“ jsme se rozloučili, já jí popřál, ať se koncert vydaří, přidal jsem pozdrav rodičům a s tím jsme se rozešli.
Cestou dál jsem o našem setkání přemýšlel. Který problém je větší? Ten můj nebo situace, které musela čelit moje kamarádka hudebnice (mimochodem, koncert se jí prý velmi vydařil)? Možná si myslíte, a to právem, že Vaše starost je určitě větší, protože se týká zdraví, narušených manželských vztahů, dětí nebo tíživé finanční situace. Ano, každý problém je významný pro toho, koho se týká.
Já si z toho vzal jedno ponaučení: „Hochu, nemysli si, že máš větší problém, než ten, koho jsi právě potkal!“ 

                                                                                                                        Antonín Crha
                                                                                                                        místostarosta