Ing. Antonín Crha

2009/10 – Teletník

Teletník

Když vám položím hádanku: „Jeho stavba trvala dlouhých 7 let, byl postaven na bývalém nevyužívaném parkovišti, slouží k parkování aut a málokdo v Bohunicích mu řekne jinak než „Teletník“. O jakou stavbu se jedná?“ Myslím si, že bez problému uhodnete, že jde o garážovou budovu na ulici Souhrady.
Její existence je pohnutá. Od samého začátku ji provázely soudní spory a tahanice. Několikrát změnila majitele, jistou dobu chátrala. Část stavby byla postavena v rozporu s původní projektovou dokumentací. Jeden z majitelů chtěl dokonce tuto budovu přestavět na bytový dům, k čemuž nedostal od Rady MČ souhlas. Těch přívlastků bychom mašli určitě hodně.
Vždy však byla tato budova a její osud hodně sledována veřejností – a to s jistou nedočkavostí z hlediska zkapacitnění případného parkování v jihozápadní části Bohunic.
7.8. letošního roku zahájila tato stavba novou etapu své existence. Toho dne totiž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí a garáže je možné užívat. Nehodlám komentovat fakt, že některé garáže sloužily svému účelu již delší dobu před tímto datem.
Jsem totiž rád, že bohunická „stavba století“ je konečně dokončena a může sloužit veřejnosti. Jen doufám, že garáže budou i cenově dostupné.
                                Antonín Crha
                                místostarosta

Exit mobile version