Z historie Bohunic LXXIII.

Datum: 12/11/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro naše sedmdesáté třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral foto ulice Elišky Přemyslovny. V minulosti patřila celá tato ulice, spolu se západní částí ulice Humenná a ulicí Žlíbek, do katastru Starý Lískovec. Stávalo na ní jen velmi málo domů. Celá prostřední část probíhala mezi poli. Místu mezi Lískovcem a Bohunicemi se v minulosti říkalo „V dolince.“

Tato fotografie zachycuje pohled na ulici ze strany Starého Lískovce směrem k Bohunicím. Fotografie je z roku 1973.

Současné pojmenování je po Elišce Přemyslovně (1292-1330), české královně, dceři krále Václava II., manželce Jana Lucemburského a matce Karla IV. Svůj název získala už 18. 2. 1927. Dne 17. 3. 1939 byla přejmenována na Elisabeth-Přemyslovna-Gasse – Elišky Přemyslovny.

Název Elišky Přemyslovny má opět od 10. 5. 1945

Antonín Crha

73_El. Premyslovny_Tosnar

?????????