Psí sáčky od roku 2016 nově a jinak

Datum: 12/11/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Naše městská část nabízí již mnoho let zdarma sáčky na psí exkrementy. Každý si jich může odebrat (z ruliček umístěných na většině odpadkových košů) kolik potřebuje. To je stávající stav.

Bohužel si musíme přiznat, že se velmi často stává, že sáčky na koších nejsou. Není to ani tak firmou, která je dodává – ta plní své závazky dobře. Je to spíše tím, že nastávají situace, kdy v okamžiku doplňování (které se provádí 3x týdně) na ruličce sáčky ještě jsou. Ale do večera je „pejskaři“ vypotřebují, a pak zůstává toto odběrné místo 1,5 dne s prázdným zásobníkem. Nebo si lidé naberou neúměrně velké množství sáčků, které používají na všechno možné… Už jsem v sáčku viděl nést domů i koupené jahody. V neposlední řadě sáčky velmi často vymotávají děti, jen tak pro zábavu.

Tento stav se nám nelíbí, ale současně chceme pro vás tuto službu zachovat. Proto jsme se rozhodli přistoupit na změnu, která funguje i v některých jiných obcích. Sáčky od 1. ledna 2016 nebudou nadále k dispozici na odpadkových koších (mimo psí výběhy), ale každý majitel přihlášeného psa dostane 700ks sáčků na začátku roku (t.j. 2 sáčky na den) při zaplacení místního poplatku za svého psa. S nimi si pak bude hospodařit sám a bude je mít neustále dostupné. Slibujeme si od této změny, že ubude stížností na prázdné zásobníky a zvýší se hospodárné využití sáčků. V neposlední řadě to bude i levnější, protože sáčky, které vám dáme, nebudou mít potisk, který je drahý. Vy přece budete vědět, že to nejsou sáčky určené na potraviny. Kdo by měl problém si sáčky vyzvednout v době, kdy není náš úřad otevřen, může nás kontaktovat a domluvíme nějaké jiné vhodné řešení. K tomuto tématu jsou další informace uvnitř novin.

 

2000 EUR jako dar

Možná jste v denním tisku zachytili informaci, že mi byla, prostřednictvím naší radniční schránky důvěry, doručena obálka se 2000 EUR. Nechtěl bych toto překvapení zažít znovu. Nejsou to příjemné pocity, když držíte v ruce peníze, o kterých nevíte od koho jsou a proč vám byly poslány.

Ale v tuto chvíli nechci psát o pocitech. Chtěl bych zde oslovit dárce. Z výstřižků z novin, které byly do obálky vloženy totiž lze usuzovat, že by se nemuselo jednat o dar starostovi, jak bylo na obálce uvedeno, ale o dar naší městské části na opravu vandaly poničeného mobiliáře. Takto se k zaslané obálce postavila i Policie ČR, které jsem uvedenou věc neprodleně nahlásil. Z důvodu možnosti, že se jedná o dar městské části si policie bankovky neodvezla. Jenže jsme narazili na problém našeho právního řádu, kdy nelze přijmout dar, ke kterému není dárce. Poměrně složitě se nyní řeší, jak s doručenými penězi naložit, aby mohly zůstat v majetku naší městské části. Zatím převládající právní názor říká, že je třeba s nimi zacházet jako s věcí odloženou. Ta musí být v úschově 3 roky (!), než může být použita.

Proto by moc pomohlo, kdyby se mi přihlásil dárce a nějak byl schopen prokázat (např. čísly jednotlivých bankovek), že je daroval skutečně on. Zůstal by v anonymitě, jak si jistě přeje, ale mohli bychom spolu uzavřít darovací smlouvu a peníze použít tak, jak by si přál.

Vážení a milí přátelé, v tomto dušičkovém čase Vám přeji vše dobré.

 

Antonín Crha
starosta

20151112153951_00001