Parkoviště na ulici Spodní

Datum: 07/10/2015 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Jak bylo avizováno v minulém čísle, v závěru tohoto měsíce měla začít výstavba parkoviště na ulici Spodní, před vchody 2-8. Informace z Investičního odboru MMB však hovoří spíše o měsíci prosinci. Všechna auta, která zde parkují se budou muset na čas přesunout jinam. Jedná se sice o hodně vozidel, ale už jsme takovou situaci zažili a zvládli. To, když se prováděla rekonstrukce kanalizace na ulici Čeňka Růžičky a všechna parkovací místa byla dočasně zrušena. Nejnižší cenu ve výběrovém řízení nabídla firma Zemako s.r.o. (7.969.708,-Kč bez DPH). Výběrového řízení se zúčastnilo devět firem. Investorem stavby je město Brno.

Náhradní plochy pro parkování v bezprostřední blízkosti ulice Spodní nejsou, a tak můžeme pro parkování nabídnout jen horní část ulice Neužilova (cca 8 min. pěšky), a dále volná místa podél ulice Dlouhá (rovněž cca 8 min.).

Nový skatepark

V tomto měsíci začne také výstavba nového skateparku (na místě dosavadního) ve sportovně-zábavním areálu při ulici Osová. Podoba skateparku a jednotlivých překážek vznikla na společném veřejném projednávání s budoucími uživateli. S ohledem na obyvatele nedalekých bytových domů jsme zvolili prvky z betonu, které jsou proti stávajícím kovovým nepoměrně tiší. Na nový skatepark se podařilo získat prostředky z města Brna. Cena díla je 3,150,000,-Kč a vítězem výběrového řízení se stala firma Mystic Constructions.

Nové prostranství před ZŠ Arménská

Kdo z vás se poslední dobou procházel kolem základní školy Arménská, musel si všimnout, že se dokončuje rekonstrukce celého prostranství před zmíněnou školou. Dle mého názoru je projekt velmi povedený. Investice byla hrazena ze 2/3 z dotací Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Regenerace panelového sídliště. Jak asi víte, stavbu provázely nepříjemnosti. Hned v prvním školním týdnu, konkrétně v pátek 4.9. 2015 kolem 9:30hod. došlo na stavbě k narušení neevidované odbočky plynového potrubí. Následný extrémní únik plynu vyústil v evakuaci ZŠ Arménská i MŠ Běloruská a některých okolních bytových domů. Díky spolupráci hasičů, státní i městské policie dopadlo vše na jedničku, za což jim patří poděkování.

Nové oplocení MŠ Amerlingova

MŠ Amerlingova se dlouhodobě potýká s „problematikou koček“. Z jednoho rodinného domku v těsném sousedství prolézají kočky na školní zahradu. Trávník, po kterém běhají děti pak bývá potřísněn jejich výkaly. Tímto problémem jsme se ve vedení obce opakovaně zabývali. Nakonec jsme rozhodli zkombinovat několik opatření, od kterých si slibujeme, že dojde k nápravě. Systematickým odchytem se podařilo stav koček snížit na přijatelnou míru. Následně realizujeme výstavbu nového oplocení v ceně kolem 500.000 Kč. Věříme a doufáme, že se pro kočky stane překážkou, kterou nebudou chtít překonávat. Patrně ještě instalujeme kočičí „záchodky“ mimo areál zahrady školky. Doufáme, že tato opatření přinesou úspěch a děti snad budou mít konečně čistou zahradu.

Ostatní …

V Bohunicích probíhá, nebo se dokončuje, několik dalších akcí. Jsme rádi, že se podařilo opravit velké množství chodníků na různých místech v Bohunicích. Některé ještě probíhají. Oprava silnice Gruzínská už spěje ke svému závěru. Zato odbočka ke garážím a dílnám při ul. Uzbecká je v plném proudu. Stavební firma dokončila i rekonstrukci „divadelní třídy“ na ZŠ Vedlejší. Na mnohých místech v sídlišti, zejména ve dvorních traktech, proběhl „úklid“ starých sušáků a herních prvků, včetně betonových patek a následného zatravnění. Spolu s tím byly odstraněny i některé staré lavičky, u kterých jsme měli informace, že jsou nevyužívané.

Vážení přátelé, do začátku podzimu Vám přeji vše dobré.

Antonín Crha
starosta

20151007130

20151007132706_00001